Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two-year clinical performance of sonic-resin placement system in posterior restorations

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.48, sa.9, ss.743-751, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Choice of anesthesia in molybdenum cofactor deficiency: A case report

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES, cilt.19, sa.11, ss.1103-1105, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A retrospective study of traumatic dental injuries

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.30, sa.2, ss.154-161, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of laser fluorescence devices for detection of caries in primary teeth

INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, cilt.63, sa.2, ss.97-102, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge of Dentists in the Management of Traumatic Dental Injuries in Ankara, Turkey

ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY, cilt.11, sa.1, ss.23-30, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bond Strength of Adhesive Systems to Mineral Trioxide Aggregate with Different Time Intervals

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.38, sa.9, ss.1288-1292, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antibacterial Effectiveness of Prophylactic Ozone Application with Full-Mouth-Tray in Orthodontic Patients with High Caries Activity

Journal of Gazi University Health Sciences Institute, cilt.1, sa.1, ss.10-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Evaluation of Sedation Procedures used for Dental Treatments of Children

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.30, sa.2, ss.184-187, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Kalsifikasyon Bozukluklarında Estetik Yaklaşımlar

Turkish Clinics, ss.31-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulp Prognosis of crown-related fractures, in relation to presence of luxation injuriy and root development stage.

Oral Health and Dental Manegement, cilt.16, sa.1, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı polisaj sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğüne etkisi

Acta Odontologica Turcica, cilt.33, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dental Treatment of a Child with Pallister-Killian Syndrome

CASE REPORTS IN DENTISTRY, cilt.2016, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of fluoride uptake from four different fluoride releasing restorative materials by bovine enamel In vitro study

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.24, sa.2, ss.226-231, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÖRT FARKLI FLUORİD SALINIMI YAPAN RESTORATİF MATERYALDEN FLUORİD EMİLİMİNİN SIĞIR MİNESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İN VİTRO ÇALIŞMA

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.226-231, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparative Mechanical Properties of Bulk-Fill Resins

Open Journal of Composite Materials, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of temperature on Bisphenol A elution from dental resins

Journal of Contemporary Dental Practice, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Temperature on Bisphenol An Elution from Dental Resins

The Journal of Contemporary Dental Practice, cilt.15, sa.5, ss.576-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yüksek mineral içerikli ajanların ozon tedavisi ile kombine kullanımının fissür çürükleri üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.165-171, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conversion Degrees of a Colored Compomer in DifferentColors Utilized by Various Curing Times

Journal of Dentistry for Children, cilt.78, sa.2, ss.83-87, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Catch 22 Sendromu Gözlenen Bir Olguda Parmak Emme Alışkanlığının Multidisipliner Tedavisi

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.3, ss.31-36, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vivo evaluation of impression material disinfection with different disinfectant agents

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.52-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Süt molar dişlerde Endosequence amputasyonunun başarısının değerlendirilmesi

2nd International Hipocrates Congress on Medical end Health Sciences, 28 - 30 Haziran 2019

The Success of Primary Molar Pulpotomy using Endosequence: A Case Series

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019

Children’s Ages and Reasons for Recieving First Dental Visit

International Congress of Preventive Dentistry, 5 - 08 Mart 2018

Çocuklarda ilk diş hekimi ziyareti yaşı ve nedenleri.

24. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Clinical Performance of Sonic Resin Placement System with Total Etch Adhesive in Posterior Restorations

20.Uluslararsı Estetik Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

conservative management of anterior teeth hypoplasia

20. uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 21 - 23 Ekim 2016

Mikroabrazyon ve beyazlatma ile hipoplazi tedavizi Bir Olgu sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

Bir Mesiodensin daimi maksiller santral Diş ile Füzyonu Olgu sunumu

23. Türk pedodonti Derneği Bilimsel kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

Mikroabrazyon ve Beyazlatma ile Hipoplazi Tedavisi Bir Olgu Sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

Bir Meziodensin Daimi Maksiller Santral Diş ile Füzyonu Olgu Sunumu

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

A Complicated Trauma Case and Treatment

13. Uluslararası türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 29 Mayıs 2016

SonicFill Sistemi nin Derin Okluzal Çürüklü Dişlerde In Vivo Değerlendirilmesi 2 Yillik Takip

Türk Pedodonti Kongresi 22.Bilimsel Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Kasım 2015

Regional odontodysplasia report of a case

25th congress of International Association of pediatric dentistry, 1 - 04 Temmuz 2015

Why Parents Prefer University for Pedodontic Treatment Effectof Education and Media

102. FDI World Demtal Fedaration Kongres, 11 - 14 Eylül 2014, cilt.65, ss.58-117 Creative Commons License

Evaluation of microhardness in bovine dentine adjacent to fluoride releasing restorations

The 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 17 - 20 Haziran 2009