Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2013 - 2014 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

    TÜBİTAK

  • 2002 - 2004 1416 MEB Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu

    Milli Eğitim Bakanlığı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 28

h-indeksi (WOS): 3