Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing a Labeled Affective Magnitude scale and Fuzzy Linguistic scale for tactile feeling

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES, cilt.31, sa.1, ss.13-26, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Concept design evaluation by using Z-axiomatic design

COMPUTERS IN INDUSTRY, cilt.122, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Linguistic summarization to support supply network decisions

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Some picture fuzzy Bonferroni mean operators with their application to multicriteria decision making

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, cilt.35, sa.4, ss.625-649, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANFIS and Deep Learning based missing sensor data prediction in IoT

CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE, cilt.32, sa.2, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy Quantification and Opinion Mining on Qualitative Data using Feature Reduction

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, cilt.33, sa.9, ss.1840-1857, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Extension of Fuzzy Linguistic Summarization Considering Probabilistic Uncertainty

INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.26, sa.2, ss.195-215, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy Linguistic Summarization with Genetic Algorithm: An Application with Operational and Financial Healthcare Data

INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.25, sa.4, ss.599-620, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A holistic and structured CPFR roadmap with an application between automotive supplier and its aftermarket customer

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.91, ss.1567-1586, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Grey relational analysis between Turkey's macroeconomic indicators and domestic savings

GREY SYSTEMS-THEORY AND APPLICATION, cilt.7, sa.1, ss.45-59, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An overview of methods for linguistic summarization with fuzzy sets

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.61, ss.356-377, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Classification of Risks of Occupational Low Back Disorders with Support Vector Machines

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES, cilt.26, sa.5, ss.550-558, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Probabilistic Framework for Interval Type-2 Fuzzy Linguistic Summarization

IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, cilt.22, sa.6, ss.1640-1653, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Linguistic Summarization of Europe Brent Spot Price Time Series Along with the Interpretations from the Perspective of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, cilt.29, sa.10, ss.946-970, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Generic Method for the Evaluation of Interval Type-2 Fuzzy Linguistic Summaries

IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS, cilt.44, sa.9, ss.1632-1645, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Making Tactile Textures with Predefined Affective Properties

IEEE TRANSACTIONS ON AFFECTIVE COMPUTING, cilt.5, sa.1, ss.57-70, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Evaluation of Power Plants Investment Alternatives with Grey Relational Analysis Approach for Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.8, sa.1, ss.35-43, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANFIS modeling for predicting affective responses to tactile textures

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES, cilt.22, sa.3, ss.269-281, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Personnel Selection Based on Intuitionistic Fuzzy Sets

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES, cilt.21, sa.5, ss.493-503, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conceptual design evaluation using interval type-2 fuzzy information axiom

COMPUTERS IN INDUSTRY, cilt.62, sa.2, ss.138-146, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.36, sa.8, ss.11363-11368, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A neuro-fuzzy based approach to affective design

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.40, ss.425-437, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ant Colony Optimization Approach for Classification of Occupational Low Back Disorder Risks

HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING, cilt.19, sa.1, ss.1-14, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

NEFCLASS based extraction of fuzzy rules and classification of risks of low back disorders

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.35, sa.4, ss.2107-2112, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A LITERATURE REVIEW ON USER CENTERED DESIGN AND PRODUCT USABILITY

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.2, ss.295-304, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Grey prediction with rolling mechanism for electricity demand forecasting of Turkey

ENERGY, cilt.32, sa.9, ss.1670-1675, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of product design concepts using grey-fuzzy information axiom

JOURNAL OF GREY SYSTEM, cilt.19, sa.3, ss.221-234, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Linguistic Summarization of Structured Patent Data

International Journal of Computer and Information Engineering, cilt.11, sa.9, ss.1024-1027, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik Kazalarının Birliktelik Kuralları ile Analizi

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.265-284, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Linguistic Summarization of Supply Network Interactions

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2019

Decision-making with Z-Axiomatic Design

2019 IISE Annual Conference, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 21 Mayıs 2019 identifier

Yapılandırılmış Patent Verilerinin Dilsel Özetlemesi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017

OPERASYONEL VE FİNANSAL SAĞLIK VERİSİ İÇİN BULANIK DİLSEL ÖZETLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇIKARIMI

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016

Ergonomik Kabza Tasarımı ve Uygulaması

3B Baskı Teknolojileri Uluslararası Sempozyumu, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.51-56

Opinion Mining and Fuzzy Quantification in Hotel Reviews

International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC), Hammamet, Tunus, 11 - 13 Mayıs 2016 identifier identifier

Linguistic summarization of restaurant evaluation data set

4th International Fuzzy Systems Symposium, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.433-439

Rüzgar Enerjisi için Tahmin Algoritmaları ve Kombinasyon Modelleri

35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.31

Understanding Customers Affective Needs with Linguistic Summarization

INTERNATIONAL CONFERENCE ON KANSEI ENGINEERING AND EMOTION RESEARCH KEER2014, 11 - 13 Haziran 2014, ss.1235-1245

Predicting Affective Properties of Tactile Textures Using Anfis Modelling

International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research, Paris, Fransa, 2 - 05 Mart 2010, ss.2271-2280

Machine Vision Approach to Predicting Affective Properties of Tactile Textures

International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research , Paris, Fransa, 2 - 05 Mart 2010, ss.2261-2270

A Method for Solving Multi Criteria Intuitionistic Fuzzy Decision Making Problems

1st International Fuzzy Systems Symposium, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2009, ss.47-51

TEXTURE FEATURES CORRESPONDING TO HUMAN TOUCH FEELING

16th IEEE International Conference on Image Processing, Cairo, Mısır, 7 - 10 Kasım 2009, ss.1341-1342 identifier identifier

Evaluation of product design concepts using grey-fuzzy information axiom

IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services, Nanjing, Çin, 18 - 20 Kasım 2007, ss.1040-1045 identifier identifier

The impact of automation and FMS in flight safety: Results of a survey and an experimental study

7th International Conference on Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics held at the HCI International 2007, Beijing, Çin, 22 - 27 Temmuz 2007, cilt.4562, ss.631-632 identifier identifier

Gri İlişkisel Analiz Kullanarak Trafik Kaza Verileri Üzerine Bir Veri Madenciliği Uygulaması

YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2006

Usable menu design using hierarchical clustering analysis: A case study on designing bank internet websites

35th International Conference on Computers and Industrial Engineering, ICC and IE 2005, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2005, ss.611-616 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜSSİDE Yönetim Serisi: Uygulamalı Üretim Yönetimi El Kitabı

İşletmelerde Ergonomi ve İş Etüdü, Osman Kulak,M. Bülent Durmuşoğlu, Editör, TÜBITAK Yayınları, İstanbul, ss.95-133, 2014