Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Güvenli kent planlama ilkeleri, kentsel suçları önleme kapsam ve yöntemleri: Ankara Kenti örneği

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Kentsel gelişme ile ulaşım etkileşimi-Sivrihisar örneği Sustainable Development

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English