Desteklenen Projeler

Tasarım

 • Ocak 2019 Lapseki Dalyan Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı

  Çevresel Tasarım/Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi

  Aksoy E.

 • Ocak 2018 SAFRANBOLU (KARABÜK) İLÇESİNDE 6 ADET TRAFO YERİ AYRILMASINA İLİŞKİN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İŞİ

  Çevresel Tasarım/Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi

  Aksoy E. , Sağıroğlu Ö.

 • Temmuz 2015 Bolu Merkez Anıtpark İmar Planı Değişikliği

  Çevresel Tasarım/Nazım İmar Planı Projesi

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • Ocak 2015 Arıtaş Arkeolojik sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı

  Çevresel Tasarım/Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi

  Aksoy E.

 • Mart 2014 Bolu Merkez Arasta Sokak Sağlıklaştırma Projesi

  Çevresel Tasarım/Sokak Sağlıklaştırma Projesi

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • Ocak 2014 Bolu Merkez Anıtpark Çevre Düzenleme Projesi

  Çevresel Tasarım/Çevre Peyzaj Tasarımı Projesi

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • Mart 2013 Bolu Merkez Kentsel arkeolojik Koruma Amaçlı İmar Planı

  Çevresel Tasarım/Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • Mart 2012 Muğla-Bodrum Adalıyalı Turizm Merkezi - 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

  Çevresel Tasarım/Nazım İmar Planı Projesi

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • Temmuz 2010 Ankara Nallıhan Çayırhan Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı

  Çevresel Tasarım/Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • Mart 2009 Hattuşa-Çorum, Dünya Mirası-Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı,

  Çevresel Tasarım/Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi

  Aksoy E. , Güzey Kocataş Ö. , Gültekin N.

Kazı Ve Yüzey Araştırma Çalışmaları