Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

19. ve 20. Yüzyıllarda, Kentsel Gelişmeyi Etkileyen Ulaşım Kararları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.51, ss.74-95, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üçüncü Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Koruma: Lampsakos Kuzey Nekropol Alanı

İdealkent, cilt.31, sa.11, ss.449-475, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GECEKONDU ALANLARINDA UYGULANAN KENTSEL DÖNÜSÜM PROJELERININ MESRUIYET ZEMINIOLARAK YOKSULLUK VE SUÇ

KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.275-295, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI VE KENTSELYERLEŞME İLİŞKİSİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, sa.44, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Gelismede Ulasımın Etkinligi Sivrihisar Örnegi

Eski-Yeni, sa.17, ss.34-43, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Suç ve Güvenli Kent Yaklasımı

TMMOB Mimarlar Odası Bülteni Kent ve Suç Dosyası, cilt.6, sa.1, ss.11-16, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rise and Fall of Tios-Tieion

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245 identifier identifier

Geography of Crime and Its Relation to Location: The City of Balikesir (Turkey)

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245 identifier identifier

Acculturation Process of the Immigrant Turks Living in Deventer the Netherlands

54th Congress of the European Regional ScienceAssociation, Sankt-Peterburg, Rusya, 23 - 26 Ağustos 2014

Urban Information System UIS and Three Dimensional Visualization in Urban Planning Process

3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Barcelona, İspanya, 14 - 16 Kasım 2012, ss.1538-1548

An inter disciplinary approach for earthquake vulnerability assessment in urban areas A case study of Central District Yalova

Regional Studies Association, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development Annual European Conference, Tampere, Finlandiya, 5 - 08 Mayıs 2013

Reneval of Public Space Use: Shopping Malls

48th Congress of The European Regional Science Association, Liverpool, İngiltere, 27 Ağustos 2010 - 31 Aralık 2020, ss.1

Spatial Characteristics of Social Exclusion of The Turkish Community in Deventer, The Netherlands

14th IPHS Conference: Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2010, ss.1

Geleneksel Ticaret Merkezlerinde Güvenli Kent Planlama İlkeleri.

1st International Graduate Research Symposium on the Built Environment, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2010, ss.1

Urban Transfomation, Partnerships and User Participation: Çanakkale Roma District

48th Congress of The European Regional Science Association, Liverpool, İngiltere, 27 - 31 Ağustos 2008, ss.1

Divided Cities Spatial Characteristics of Social Exclusion of the Immigrant Youths in case of Netherlands Deventer

48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, UK., 2008., Liverpool, İngiltere, 27 - 31 Ağustos 2008

Renewal of Public Space Use Shopping Malls

48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, UK, 2008, Liverpool, İngiltere, 27 - 31 Ağustos 2008

Urban Transformation Partnerships and User Participation Çanakkale Roman Districts

48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, UK., 2008, 27 - 31 Ağustos 2008

The Effects of Railway and Railway Station Complex on Urban Development: Ankara Turkey

47th Congress of the European Regional Science Association (ERSA) and 44 th Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF), Paris, Fransa, 29 Ağustos - 02 Eylül 2007, ss.286-292

Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Güvenli Kent

II. Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2007, ss.1

Effects of transportation on urban development: Sivrihisar, Turkey

12th International Conference on Urban Transport and the Environment in the 21st Century, Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2006, cilt.89, ss.555-566 identifier identifier

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları II Bünyan Hidroelektrik Santrali

docomomo-tr Ulusal Çalışma Grubu/Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir, 2005., İzmir, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNİN DEĞİŞEN KENTSEL POLİTİKALARLA ŞEKİLLENEN MEKANSAL DEĞERİ

30 YIL SEKSEN SONRASI MEKAN VE PLANLAMA, 1, Editör, Gazi Üniversitesi, Ankara, ss.329-343, 2016

TÜRKİYE’DEKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN SUÇ VE ŞİDDET EĞİLİMLERİ VE OLGUSUNA ETKİLERİ

Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama Prof Dr Feral Eke ye Armağan, a, Editör, Yenigün Matbaacılık ve Ltd. Sti., Ankara, ss.1-430, 2011

Modern Dönem Ideolojisi Açısından Kent ve Kentsel Kamusal Mekan Özellikleri

Kent ve Bölge Üzerine Çalısmalar, a, Editör, Gazi Üniversitesi Iletisim Fakültesi Matbaası, Ankara, ss.251-264, 2007