Supported Projects

Design

 • January 2019 Lapseki Dalyan Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı

  Environmental Design/Conservation Reconstruction Plan Project

  Aksoy E.

 • January 2018 SAFRANBOLU (KARABÜK) İLÇESİNDE 6 ADET TRAFO YERİ AYRILMASINA İLİŞKİN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İŞİ

  Environmental Design/Conservation Reconstruction Plan Project

  Aksoy E. , Sağıroğlu Ö.

 • July 2015 Bolu Merkez Anıtpark İmar Planı Değişikliği

  Environmental Design/Master Plan Project

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • January 2015 Arıtaş Arkeolojik sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı

  Environmental Design/Conservation Reconstruction Plan Project

  Aksoy E.

 • March 2014 Bolu Merkez Arasta Sokak Sağlıklaştırma Projesi

  Environmental Design/Street Rehabilitation Project

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • January 2014 Bolu Merkez Anıtpark Çevre Düzenleme Projesi

  Environmental Design/Environmental Landscape Design Project

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • March 2013 Bolu Merkez Kentsel arkeolojik Koruma Amaçlı İmar Planı

  Environmental Design/Conservation Reconstruction Plan Project

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • March 2012 Muğla-Bodrum Adalıyalı Turizm Merkezi - 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

  Environmental Design/Master Plan Project

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • July 2010 Ankara Nallıhan Çayırhan Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı

  Environmental Design/Conservation Reconstruction Plan Project

  Aksoy E. , Gültekin N. , Güzey Kocataş Ö.

 • March 2009 Hattuşa-Çorum, Dünya Mirası-Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı,

  Environmental Design/Conservation Reconstruction Plan Project

  Aksoy E. , Güzey Kocataş Ö. , Gültekin N.

Excavation And Surface Survey