Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Severe congenital neutropenia with mastoidectomy: A case report of HAX1

KLINISCHE PADIATRIE, vol.233, no.06, pp.303-305, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acute necrotizing encephalopathy of childhood: a single-center experience

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.51, no.2, pp.706-715, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Severe Mycoplasma Encephalitis in a Child: The Corticosteroid Treatment

KLINISCHE PADIATRIE, vol.232, no.04, pp.219-221, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pediatricians' Attitude in Management of Acute Bronchiolitis: Did Guidelines Overcome Practices?

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY, vol.33, no.2, pp.57-62, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of Thiol/Disulfide Homeostasis in Pediatric Patients with Diabetic Ketoacidosis

COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, vol.23, no.3, pp.185-190, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Rare cause of high anion gap metabolic acidosis in an infant: Succinyl-CoA:3-ketoacid transferase deficiency

JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, vol.55, no.11, pp.1395-1396, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A rare cause of laryngeal stenosis

INTENSIVE CARE MEDICINE, vol.45, no.8, pp.1149-1150, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Complete paralytic botulism mimicking a deep coma in a child

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.59, no.5, pp.581-585, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Acute reversible cardiomyopathy and heart failure in a child with acute adrenal crisis

PAEDIATRICS AND INTERNATIONAL CHILD HEALTH, vol.37, no.2, pp.148-151, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Venlafaxine intoxication in an adolescent presenting with severe lactic acidosis

Turkish Journal Of Pediatrics, no.2016 (58), pp.200-202, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Serum concentrations of neuron-specific enolase in pediatric migraine

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.54, no.2, pp.150-155, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Giant Right Atrial Myxoma with Fulminant Progression in an Infant

Journal of Pediatric Intensive Care, vol.11, pp.77-81, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Comparison of pre-PICU and per-PICU interventions, clinical features and neurologic outcomes of motor vehicle collision trauma and other mechanisms of trauma in children

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, vol.28, no.4, pp.456-463, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Detrimental Results of COVID-19 Fear to Child Health

Journal of pediatric intensive care, vol.10, no.3, pp.197-201, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

A Case of Pulmonary Artery Sling Anomaly with Tracheal Stenosis and Management of Difficult Airway

Journal of Pediatric Intensive Care, vol.10, no.3, pp.235-239, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

A Rare Cause of Pulmonary Embolism in Children: Use of Risperidone

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.7, no.3, pp.132-135, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sublingual Atropine Sulfate Use for Sialorrhea in Pediatric Patients

Journal of pediatric intensive care, vol.9, no.3, pp.196-200, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Kandidemi ve Risk Faktörleri

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, vol.42, no.3, pp.264-268, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Kardiyojenik Şok Yönetimine Bir Olgu Üzerinden Yaklaşım

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.6, no.3, pp.172-174, 2019 (Other Refereed National Journals)

İmmün Kompetan İnfantta Pseudomonas Sepsisinin Nadir Bir Belirtisi: Subkütan Nodüller

Journal of Pediatric Infection, vol.12, no.4, pp.174-175, 2018 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

Uncontrolled inflammation of the nervous system

Neurology: Clinical Practice, vol.8, no.5, pp.18-20, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome A Case Report

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.3, no.1, pp.32-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OLGULARLA ŞOK TİPLERİ ve ŞOK YÖNETİMİ

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 March 2022

Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan Hemolitik Üremik Sendrom Olgularında Çocuk Yoğun Bakım Deneyimleri

17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 October 2021, pp.123

SEPSİS - İNOTROPLAR ve ÖTESİ

ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 26 October 2020

Karaciğer yetmezliği ile gelen parasetamol intoksikasyonu

5. Bahar Pediatri Günleri Kongresi, Mart 2020 Adana, Adana, Turkey, 5 - 07 March 2020

YOĞUNBAKIM YATIŞI GEREKTİREN ALTSOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA SİGARA MARUZİYETİNİN ÖNEMİ

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.195-196

Komplike Seyirli Streptococcus pneumoniae Menenjit Olguları

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

ÇOCUK YOĞUN BAKIM  NİTESİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOK TANISI İLE İZLENEN HASTALARDA İNTESTİNAL VE NAZOFARİNGEAL MİKROBİYOTA ANALİZİ: INMACS-PICU  ÇALIŞMASI

16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ ve 12.  ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 02 October 2019, pp.81-82

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE AKUT HİPOKSİ NEDENİYLE YATAN HASTALARIN YAKIN DÖNEM NÖROLOJİK TAKİBİ

16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ ve 12. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 02 October 2019, pp.164-165

Diyabetik Otonom Nöropati Ani Kardiyak Arrest Nedeni Olabilir mi?

18. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 April 2019 Sustainable Development

İmmun kompetan üç infantta Pseudomonas sepsisinin nadir bir belirtisi: Subkutan nodüller

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019

YÜKSEK AKIŞLI NAZAL KANÜLÜN (HFNC) EKSTÜBASYON BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Patent Duktus Arteriozus (PDA) Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 March 2019

3. BASAMAK ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNITESINE YATAN 652 HASTANIN DEĞERLENDIRILMESI VE SONUÇLARI

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 01 March 2019, pp.189

Kardiyojenik şok nadir nedeni: ALCAPA sendromu

15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 18 October 2018

Kalp Nakli yapılan Çocuklarda Yoğun Bakım Deneyimlerimiz

15.  ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, MUĞLA/ BODRUM, Turkey, 18 October 2018, pp.114

TÜRKİYEDEKİ PEDİATRİSTLERİN AKUT BRONŞİOLİTE YAKLAŞIMI

15.  OCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, MUĞLA/ BODRUM, Turkey, 18 October 2018, pp.96

Şiddetli sepsis kliniğiyle başvuran bir adenoviral pnömoni olgusu

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 04 April 2018

Son Bir Yıldaki ECMO Deneyimlerimiz

ULUSLARARASI KATILIMLI 14.  ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Adana, Turkey, 18 October 2017, pp.372-373

Pediatric extracorporeal cardiopulmonary resuscitation experiences of a pediatric intensive care unit

37th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, BRÜKSEL, Belgium, 21 - 24 March 2017, vol.21

Diş absesi sonrası gelişen desenden mediastinit ve akciğer absesi olgusu

2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi& Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 December 2016

Çocuklarda Ektrakorpereal Kardiyopulmoner Resusitasyon (ECPR) Deneyimlerimiz

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.27

Çocuk Yoğun Bakımda Sepsis Nedeniyle İzlenen Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.113

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Uyguladığımız Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) Deneyimlerimiz

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 05 October 2016, pp.27

Çakmak Gazı İnhalasyonu Nedeniyle İzlenen İki Olgu

Uluslararası Katılımlı XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.100

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Terapötik Plasma Değişimi

Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015

Devamlı Venovenöz Hemodiyafiltrasyon İle Tedavi Edilen Ağır Teofilin Zehirlenmesi Olgusu

Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.131

Ekstrakorporeal kardiyopulmoner Canlandırma ile Normal Nörolojik Bulgularla Dönen Bir Olgu

Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.59

Books & Book Chapters

Sedasyon - Analjezi ve Kas Paralizisi

in: Dr. Sami Ulus Pediatri, Zülfikar Akelma, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.834-838, 2021

Pediatrik Akut Respiratuar Distres Sendromunda Yüksek Frekanslı Ossilatuar Ventilasyon ( YFOV) Uygulaması

in: PEDİATRİK MEKANİK VENTİLASYON, Demet Demirkol, R. Dinçer Yıldızbaş, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.684-692, 2021

Non-İnvaziv Solunum Desteği

in: Dr Sami Ulus Pediatri, ZÜLFİKAR AKELMA, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.834-838, 2021