Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Digital Parentship Practices of Instructional Technology Faculty Members: A Case Study

inquiry in education, vol.13, no.1, pp.1-23, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gamifying the 9 Events of Instruction with Different Interactive Response Systems: The Views of Social Sciences Teacher Candidates

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.8, no.2, pp.1-15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Programlama Öğreniminde Görselleştirmenin Etkisi: Alice

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1376-1396, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASK-RESPONSE-PLAY-LEARN: STUDENTS’ VIEWS ON GAMIFICATION BASED INTERACTIVE RESPONSE SYSTEMS

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.7, no.3, pp.28-40, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Is ICT Integration A Magic Wand for Education? A Comparative Historical Analysis between Singapore and Turkey

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.12, pp.31-47, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk ölçeği: Bir uyarlama çalışması

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.1, pp.143-157, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Investigation into attitudes of pre service teachers towards e learning with respect to their individual innovativeness levels

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.6, no.2, pp.31-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Biçimleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.373-394, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating Turkish Pre service Teachers Perceptions of Blogs Implications for the FATIH Project

CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.5, no.1, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği Analizi

türk eğitim bilimleri dergisi, vol.7, no.4, pp.751-766, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilişim Teknolojileri Dersinde Yansıma Raporlarının Öğretmen Adaylarının Gelecek Derslerinde Bilişim Teknolojilerini Kullanma Eğilimine Etkisi

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.70-71

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Eğitimlerindeki Yansıtıcı Düşünme Performanslarını Değerlendirme: Rubrik GeliştirmeÇalışması

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.67-69

Bir Ölçek Uyarlama Çalışması: Yükseköğretim Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması Derslerine Yönelik Görüşleri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES2018), Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.277-278

Etkileşimli Yanıt Sistemi Fayda Ölçeği: Bir Uyarlama Çalışması

EJERCONGRESS 2018 Conference, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Oyun ve Oyunlaştırma ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ”DİJİTAL OYUNLAR”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.30-31

Gamifying The 9 Events Of Instruction With Different Irss: The Views Of Social Sciences TeacherCandidates

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

USABILITY STUDY OF UDEMY ONLINE LEARNING PLATFORM

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Raise your card to show your grasp! Using Interactive Response System (IRS) in IT Course for Active Participation and Achievement

ECER 2017 Copenhagen - The European Conference on Educational Research, Kopenhag, Denmark, 22 August - 25 October 2017

ASK-RESPONSE-PLAY-LEARN: STUDENTS’ VIEWS ON GAMIFICATION BASED INTERACTIVE RESPONSE SYSTEMS

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

Mobil öğrenme Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.546-553

Is ICT integration a magic wand for the quality of education A comparative historical analysis between Singapore and Turkey

The European Conference on Educational Research (ECER) 2016, Dublin, Ireland, 23 - 25 August 2016

Investigation into attitudes of pre service teachers towards e- learning with respect to their individual innovativeness levels

2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET, 5 - 07 February 2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ E ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016

The Evaluation of An Instructional Technology and Material Design Textbook According to Learning Principles

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE 8220ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES, 17 June 2010 - 19 July 2009

Books & Book Chapters

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenen-Öğrenen Etkileşimi

in: Çevrimiçi Öğrenme Farklı Bakış Açıları, Ebru Kılıç Çakmak,Serçin Karataş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.85-122, 2020

Öğretimde Planlama ve Teknoloji Entegrasyonu

in: Öğretim Teknolojileri, Yalın Kılıç TÜREL, Editor, ASOS Yayınları, Ankara, pp.43-85, 2019

Eğitim Yazılımları

in: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I II, Şahin, Sami, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.453-486, 2017

Eğitim Yazılımları

in: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I II, Şahin, Sami, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.453-486, 2016

Critical Thinking and Digital Technologies: An Outcome Evaluation

in: Handbook of Research on Individualism and Identity in the Globalized Digital Age, Topor, Sigmund, F., Editor, IGI GLOBAL, pp.141-167, 2016

Critical Thinking and Digital Technologies: An Outcome Evaluation

in: Handbook of Research on Individualism and Identity in the Globalized Digital Age, Sigmund Topor, Editor, IGI Global, Scopus veritabanında indekslenmektedir, pp.141-167, 2016