Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Geleneksel Türk sanat müziği kemani bestekarlarının eserlerindeki batı müziğine ait müzikal unsurlar ve keman eğitiminde kullanılabilirliği

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2001 Postgraduate

  Keman eğitiminin başlangıç evresinde kullanılan Otakar Sevcik Op.I Part I numaralı etüt kitabının devinişsel hedef ve hedef davranışlar yönünden incelenmesi

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English