Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye ve Güney Kore’de Müzik Eğitimi Veren Kurumlar

İdil Sanat Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Dinlenilen Popüler Müziklerin İncelenmesi: Spotify Örneği

İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE DİNLENİLEN POPÜLER MÜZİKLERİN İNCELENMESİ: SPOTIFY ÖRNEĞİ

Idil Journal of Art and Language, cilt.8, sa.60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAÇATURYAN KEMAN KONÇERTOSU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.607-612, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlevi Ritual and Traditional Wind Instrument NEY

Showcase, Amerika Birleşik Devletleri, 12 Nisan 2015

Performance Evaluation of PIR Sensor Deployment in Critical Area Surveillance Networks

9th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), California, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 28 Mayıs 2014, ss.327-332 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Keman ve Piyano için Türk Ezgileri-1

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2019