Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Feasibility of pumped storage hydropower with existing pricing policy in Turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.136, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Is Pumped-Storage Hydropower Necessity For Turkey-A Short Review

International Conference on Energy, Environment and Storage of Energy (ICEESEN2020), Kayseri, Türkiye, 19 Kasım 2020, ss.31-37