Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2020 İSTİSMAR ve İHMALDE ÇOK YÖNLÜ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI - Prof. Dr. MUALLA ÖZTÜRK Anısına Düzenlenen 30. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu

    Oturum Başkanı

    Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 158

h-indeksi (WOS): 7