Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Serum Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Case Control Study.

Clinical psychopharmacology and neuroscience : the official scientific journal of the Korean College of Neuropsychopharmacology, cilt.17, sa.4, ss.517-522, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Psychopathology in abused children and adolescents and related risk factors

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, sa.4, ss.294-300, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neurotransmitter Systems in Autism Spectrum Disorder

AUTISM SPECTRUM DISORDER - RECENT ADVANCES, ss.15-30, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Structural and Functional Brain Imaging in Autism Spectrum Disorders

AUTISM SPECTRUM DISORDER - RECENT ADVANCES, ss.31-49, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Inappropriate sexual behaviors associated with mental retardation or transvestic fetishism: a case study

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, sa.6, ss.454-457, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Long Acting Methylphenidate on Ghrelin Levels in Male Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: An Open Label Trial

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.24, sa.2, ss.146-157, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Serum neopterin levels in patients with autism

INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.60, sa.2, ss.109-115, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality of life and anxiety in Turkish patients with anorectal malformation

JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, cilt.50, sa.2, ss.107-111, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

T102C and 1438 G/A polymorphisms of the serotonin 2A receptor gene in etiology and course of ADHD

International Journal of Human Genetics, cilt.14, ss.59-66, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Temperament and character dimensions of adolescents and young adults with attention deficit hyperactivity disorder

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.14, sa.4, ss.362-368, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Correlation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder with DRD4 Gene Polymorphism in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS, cilt.13, sa.3, ss.145-152, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conners Parent Rating Scale-Revised Short: Turkish Standardization Study

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.50, sa.2, ss.100-109, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conners Teacher Rating Scale-Revised Short: Turkish Adaptation Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.167, ss.81-97, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PREFERENCES FOR SEX OF FIRSTBORN CHILD AMONG PRIMIPAROUS TURKISH WOMEN

PSYCHOLOGICAL REPORTS, cilt.111, sa.1, ss.165-172, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stuttering after Adenotonsillectomy and Ventilation Tube Insertion

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, cilt.40, sa.6, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nonmedical Healing Methods Knowledge and Behavior Among Parents of Children With Mental Health Problems

FAMILY & COMMUNITY HEALTH, cilt.34, sa.4, ss.349-358, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Nationwide study of social emotional problems in young children

EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, cilt.20, sa.1, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Increased Serum Levels of Epidermal Growth Factor in Children with Autism

JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS, cilt.41, sa.2, ss.237-241, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gender identity disorder begining at adolescence: A case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.11, sa.1, ss.83-86, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Six-year experience of a hospital-based child protection team in Turkey.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.51, sa.4, ss.336-43, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Obstructive upper airway problems and primary enuresis nocturna relationship in pediatric patients: Reciprocal study

Journal of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, cilt.37, sa.2, ss.235-239, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otizmde Mikrobiyota

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bebeklik Döneminde Önemli Bir Psikopatoloji:Otizm

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Cinsel İstismarında Psikiyatrik Yaklaşım

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.3, sa.3, ss.181-187, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anksiyete Bozukluklarının Etiyolojisi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.2, sa.3, ss.7-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik Hastalarda Yeme Bozukluklarına Yaklaşım

Klinik Tıp Pediatri, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Music Therapy and Hormonal Responses in Autism

Gazi Medical Journal, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aday Gen Çalışmaları

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.3, sa.4, ss.664-682, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Başağrısı ve Epilepsisi Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar

Türkiye'de Psikiyatri, cilt.11, sa.1, ss.9-14, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epileptik Psikoz Bir Olgu Sunumu

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.95-100, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otistik Bozukluğu Olan Çocuklarda TNF Alfa Düzeyi

Türkiye'de Psikiyatri, cilt.10, sa.2, ss.52-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bakış

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.8, sa.2, ss.88-99, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Copy number variation analysis in autism spectrum disorders

51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG), Milan, İtalya, 16 - 19 Haziran 2018, cilt.27, ss.259 identifier

OTİSTİK SPEKTRUM- MİKROBİYOTA BE PROBİYOTİKLER

5. ULUSAL BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VE PROBİYOTİK KONGRESİ, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018

Boşanmanın Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül - 03 Ekim 2018

Determination of Serum VEGF levels in Attention Deficit Hyperactivity Disorder

23th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), 23 - 27 Temmuz 2018

T102C and 1438 G A polymorphisms of the serotonin 2A receptor gene in etiology and course of attention deficit hyperactivity disorder

6th International Congress on Psychopharmacology 2th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 21 - 23 Nisan 2014

T102C and 1438 G A Polymorphisms of The Serotonin 2A Receptor Gene in Etiology and Course of Attention Deficit Hyperactivity Disorder

6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 16 - 20 Nisan 2014

Dopamine D4 Receptor Gene and Attention Deficit Hyperactivity Disorder A Follow up Study

International Association for child and adolescent psychiatry and allied professions (IACAPAP) 2012 - 20th World congress, 21 - 25 Temmuz 2012

Epilepsisi Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Travma ve Cinsel Kimlik Bozukluğu Olgu Sunumu

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Kronik Baş Ağrısı Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Otistik Bozukluklu Çocuklarda Müzik Terapisi

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi Olgularının Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı VII. Adli Bilimler Sempozyumu, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2007

Otistik Bozukluğu Olan Çocuklarda TNF Alfa Düzeyi

18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2008

Bilişsel Gelişim Geriliğinin Eşlik Ettiği Selektif Mutizm Bir Olgu Sunumu

17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2007

Epileptik Psikoz Bir Olgu Sunumu

17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Acil Yaklaşım

Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Aciller, Elvan İşeri,Sarper İçen, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.143-165, 2020

Çocuk ve Ergenlerde Agresyon ve Ajitasyona Acil Yaklaşım

Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Aciller, Elvan İşeri,Sarper İçen, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.9-27, 2020

Çocuk ve Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışına Acil Yaklaşım

Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Aciller, Elvan İşeri,Sarper İçen, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.29-46, 2020

Çocuk ve Ergenlerde İstismar Şüphesinde Acil Yaklaşım

Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Aciller, Elvan İşeri,Sarper İçen, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.125-141, 2020

Ergen ile Görüşme

Sağlık Profesyonelleri İçin Tıpta İletişim Becerileri, Deniz Yamaç,Nesrin Demirsoy,Işıl İrem Budakoğlu,Özlem Coşkun,İpek Gönüllü, Editör, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, ss.129-136, 2020

Ruhsal ve Fiziksel Gelişim

Ruhsal Hastalıklar, Nevzat Yüksel, Editör, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, ss.11-28, 2020

Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar

Ruhsal Hastalıklar, Nevzat Yüksel, Editör, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, ss.717-796, 2020

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Kardeşleri

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Her Şey, Fevziye Toros,Gülen Güler Aksu, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.225-236, 2019

Özel Öğrenme Bozukluklarında Prognoz, Prognostik Faktörler ve Erken Tedavinin Etkisi

Cocuk Ve Genclik Cagi Ruhsal Hastaliklarinda Izlem ve Surec: Prognostik Faktorler Ve Erken Tedavi Yaklasimlarinin Etkisi, Erermiş HS, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.32-37, 2019

Çocuk ve ergenlerde trikotillomani: Ayırıcı tanı, komorbidite, tedavi

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar, Elvan İŞERİ, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.72-79, 2019

Çocuk ve ergenlerde trikotillomani: Klinik özellikler, tanı, etiyoloji

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar, Elvan İŞERİ, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.64-71, 2019

Oyun Döneminde Gelişim ve Ruhsal Muayene

Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Elvan İşeri,Esra Güney,Yasemin Taş Torun, Editör, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, ss.19-41, 2018

Oyun döneminde gelişim ve ruhsal muayene

oyun döneminde ruh sağlığı ve hastalıkları, işeri elvan, güney esra, taş torun yasemin, Editör, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, ss.19-31, 2018

Oyun dönemi ve dil gelişimi

Oyun Döneminde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, elvan işeri, esra güney, yasemin taş torun, Editör, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, ss.31-40, 2018

Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu

Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.1040-1045, 2017

Structural and Functional Brain Imaging in Autism Spectrum Disorders

Autism Spectrum Disorder Recent Advances, Fitzgerald Michael, Editör, InTech, ss.31-49, 2015

Neurotransmitter Systems in Autism Spectrum Disorder

Autism Spectrum Disorder Recent Advances, Fitzgerald Michael, Editör, InTech, ss.15-30, 2015

Structural and Functional Brain Imaging in Autism Spectrum Disorders

Autism Spectrum Disorder-Recent Advances, MICHAEL FITZGERALD, Editör, INTECHOPEN, ss.31-50, 2015

Genetic and Environmental Factors in Autism

Recent Advances in Autism Spectrum Disorders Volume I, Fitzgerald Michael , Editör, InTech, ss.321-339, 2013

Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon

Ben Hasta Değilim Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü, EKŞİ AYSEL, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.238-251, 2011

Immune System and Neurotrophic Factors in Autism

Autism A Neurodevelopmental Journey From Genes To Behaviour, Eapen Valsamma , Editör, InTech, ss.289-298, 2011