Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Utility of Diffusion-Weighted Imaging and Perfusion Magnetic Resonance Imaging Parameters for Detecting Clinically Significant Prostate Cancer.

Canadian Association of Radiologists journal = Journal l'Association canadienne des radiologistes, vol.70, no.4, pp.441-451, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Determination of Normal Breast and Areolar Skin Elasticity Using Shear Wave Elastography.

Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine, vol.38, no.7, pp.1815-1822, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Graves Hastaliginin Değerlendirilmesinde "Shear Wave Elastografi"

Gazi Medical Journal, vol.32, no.2, pp.202-207, 2021 (Other Refereed National Journals) identifier

Evaluation of performance of chest x-ray in distinguishing intensıve care unit need among COVID-19 patients

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.1, pp.94-100, 2021 (Other Refereed National Journals)

Impacts of Covıd-19 Pandemıc on Breast Imagıng Examınatıons

Eurasian Journal of Medical Investigation, no.4, pp.534-537, 2020 (Other Refereed National Journals)

Meme Elastografisi

Türk Radyoloji Seminerleri, vol.7, no.1, pp.50-62, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NADİR BİR OLGU SUNUMU SPİNAL İNTRAMEDULLER ABSE

TMRD 2020 Online Sempozyum, Turkey, 19 - 20 September 2020

PRİMER ORBİTAL APOKRİN ADENOKARSİNOM

TMRD 2020 Online Sempozyum, Turkey, 19 - 20 September 2020

OPTİK NÖRİT AYIRICI TANISINDA OLDUKÇA NADİR BİR NEDEN SALMONELLA

TMRD 2020 Online Sempozyum, Turkey, 19 - 20 September 2020

NADİR BİR OLGU SUNUMU MYELOİD SARKOM

TMRD 2020 Online Sempozyum, Turkey, 19 - 20 September 2020

BİLATERAL ADRENAL BEZ KİTLESİ HEPATOSELLÜLER KARSİNOM METASTAZI

TMRD 2020 Online Sempozyum, Turkey, 19 - 20 September 2020

EVALUATION OF EARLY AND LATE GALLBLADDER MRI FINDINGS AFTER TRANSARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION

TMRD 24. ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.9

PRİMER VE SEKONDER PULMONER LENFOMADA TORAKS BT BULGULARI

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2019, Eskişehir, Turkey, 20 - 21 April 2019

ÇOCUKLUKÇAĞINDA MASİF HEMOPTİZİ VE BRONŞİAL ARTER EMBOLİZASYONU

6. ULUSAL ÇOCUK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI VE KİSTİK FİBROSİS KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 15 - 18 October 2014

Non-Traumatic Spine Injuries and Vertebral Fractures

The World Congress of Neuroradiology, 19 - 24 March 2018

Dendriform pulmonary ossification associated with UIP

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Turkey, 23 - 25 November 2017

MUCOSA ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE (MALT) RELATED LYMPHOMA OF THE LUNG

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Turkey, 23 - 25 November 2017

Benign metastasizing leiomyoma of the lung

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, Turkey, 23 - 25 November 2017

Çocukluk çağında masif hemoptizi ve bronşial arteriyal embolizasyon

6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Turkey, 15 - 18 October 2014

KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKüLER TEDAVİSİ

8. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2013

Books & Book Chapters

Petrous Apex

in: Diagnostic Imaging of Temporal Bone, Özdemir Adnan, Kaya Mustafa, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.80-85, 2020

Çölyak Trunkus ve Superior Mezenterik Arter Girişimleri

in: Vasküler Balonplasti ve Steny Uygulamaları, Serdar Karaköse, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.27-33, 2018

Baş-Boyun Patolojilerinde Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme

in: DİFÜZYON AĞIRLIKLI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME, Irmak Durur Subaşı, Baki Hekimoğlu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.85-95, 2018