Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr), Turkey

 • 2001 - 2003 Post Graduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Under Graduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Ölçme değişmezliğinin Yapısal Eşitlik Modelleme Teknikleri ile incelenmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

 • 2003 Post Graduate

  Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav başarısı ve lise 1’xxinci sınıftaki akademik başarıya ilişkin bir yordama geçerliliği çalışması: Fen lisesi örneği

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)