Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

 • 2014 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

 • 2007 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

 • 2002 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans ÖDEM, KONJESYON, KANAMA

 • Yüksek Lisans SIVI VE HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR

 • Lisans ORAL PATOLOJİ

 • Doktora ODONTOJENİK NE NON-ODONTOJENİK KİSTLER

 • Doktora ODONTOJENİK TÜMÖRLER