Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Radiofrequency and Electrocautery With Conventional Scalpel Incisions

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.74, sa.11, ss.2136-2141, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Histological Evaluation of the Effect of Concentrated Growth Factor on Bone Healing

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.27, sa.6, ss.1494-1497, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the effects of platelet-rich fibrin on bone regeneration in diabetic rabbits

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.44, sa.2, ss.126-133, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Keratocystic odontogenic tumor simulating lateral periodontal cyst and nasopalatine duct cyst: report of cases and literature review

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, sa.9, ss.18583-18592, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oral mucosal lesions: a retrospective review of one institution's 13-year experience

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.1, ss.241-245, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Methods for the Extraction of DNA from Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Archival Tissues

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.11, sa.5, ss.494-499, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of platelet rich fibrin alone used with rigid titanium barrier

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, cilt.58, sa.5, ss.537-544, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The treatment of lymphangioma in the buccal mucosa by radiofrequency ablation: a case report

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.102, sa.5, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-eruptive intracoronal resorption and its management: case report

Acta Odontologica Turcica, cilt.37, sa.1, ss.24-28, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Granular Cell Tumor Seen in Buccal Sulcus: A Case Report

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.31, sa.4, ss.649-652, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Botryoid Odontogenic Cyst with Extensive Clear Cells

Biomedical Journal of Scientific Technical Research, cilt.19, sa.5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mandibular Calcifying Odontogenic Cyst: A Case Series

JOURNAL OF DENTISTRY AND ORAL BIOLOGY, cilt.2, sa.17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Satisfaction After Restoring Aesthetics and Function in a Child with Amelogenesis Imperfecta: A Case Report

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.17, sa.2, ss.98-101, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Familial florid osseous dysplasia a report with review of the literature

BMJ Case Reports, ss.2015214162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Facial Candidal Abscess in a Patient with Unknown Type 2 Diabetes Mellitus

JOURNAL OF MAXILLOFACIAL & ORAL SURGERY, cilt.14, sa.4, ss.995-998, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Kök rezorpsiyonuna neden olan santral dev hücreli granülom

Marmara üni sağlık bilimleri enstitüsü dergisi, cilt.5, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük boyutlu nazopalatin kanal kisti

Atatürk ü diş hekimliği fakültesi dergisi, cilt.10, sa.81, ss.6-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök Rezorbsiyonuna Neden Olan Santral DevHücreli Granülom Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.296-300, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Central giant cell granuloma causing tooth resorption: a case report

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.5, sa.4, ss.296-300, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Focal cemento osseous dysplasia

Journal of oral and maxillofacial radiology, cilt.2, ss.92-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peripheral Giant Cell Granuloma Related To A Dental Implant A Clinical Report

Journal of Dental & oro-facial Research, cilt.9, sa.1, ss.52-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recurrent unicystic mural type ameloblastoma in a 9 year old boy 8 years follow up

CONTEMPORARY CLINICAL DENTISTRY, cilt.4, sa.4, ss.569, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral mukozanın reaktif hiperplazileri Olgu serisi

ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsiyum karbonat esaslı kemik greft materyalinin invivo değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.109-114, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adenomatoid odontojenik tümör Olgu bildirimi

Akademik dental diş hekilmliği dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odontomalar Üzerine Retrospektif Bir Çalışma

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.1-3, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PRE-ERÜPTİF İNTRAKORONAL REZORPSİYON VE TEDAVİ YÖNETİMİ

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

Oral fibro‐epithelial polyp presenting as pyogenic granuloma: a case report

9th Conference of the European Federation of Periodontology, Europerio 9, 20 - 23 Haziran 2018, cilt.45, ss.379-380 Creative Commons License

NADİR GÖRÜLEN BİR UNİLATERAL GİNGİVAL LENFANJİOM VAKASI

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 25TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018

Nadir Görülen Bir Unilateral Gingival Lenfanjiom Vakası

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Kongresi, 13 - 17 Mayıs 2018

Dişetinin reaktif lezyonu: Fibroepitelyal hiperplazi

Türk Periodontoloji Derneği 47.Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

İnvaziv servikal rezorbsiyon

TDB ULUSLARASI KONGRE, 21 Eylül - 24 Ekim 2017

Reaktif dişeti lezyonlarını taklit eden nadir bir antite: Desmoid tümör.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül, İstanbul, 21 - 24 Eylül 2017

10 yaşındaki çocukta ameloblastomanın konservatif tedavisi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Blimsel Kongresi, 23 - 27 Mayıs 2017

Four cases of mandibular calcifying cystic odontogenic tumour

28th Congress of the European Society of Pathology, 25 - 29 Eylül 2016

Hyalinizing clear cell adenocarcinoma of the gingiva

XXXI International Congress of the IAP and 28th Congress of the ESP, 25 - 29 Eylül 2016

Kindler sendromlu bir hastada dental tedavi

23.Uluslararası TAOMS Kongres, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016

Expression des Programmed Death Ligand 1 PDL1 auf Tumorzellen HPV assoziierter Oropharynxkarzinome OSCC und Korrelation mit Überlebensdaten

87th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, 4 - 07 Mayıs 2016

Oral Mukozada İdiyopatik Lökoplaki: Olgu Sunumu.

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

oral mukozada idiyopatik lökoplaki olgu sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

In Vivo Biocompatibility of Nano Silver Coated Orthodontic Brackets

8. International Orthodontics Congress (WFO), London, 27 - 30 Eylül 2015

Aggressıve Central Gıant CellGranulomaCausıngToothResorptıon

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015

CHALLENGING DIAGNOSIS OF A PALATINALSUBMUCOSAL LESION

17. international congress of oral pathology medicine, 25 - 30 Mayıs 2015

Odontogenictumours A Multicentric Retrospective Study of 2000 Cases in Turkish Population

17th Congress of Oral Pathology and Medicine -Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 Mayıs 2014, cilt.119, ss.188

PTEN p53 and Ki67 Expressions in Keratocystic Odontogenic Tumor and Ameloblastoma

17th Congress of Oral Pathology and Medicine-Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 Mayıs 2014, cilt.119, ss.188

Unicystic Ameloblablastoma With Diverse Mural Proliferation A Case Report

17th İnternational Congress on Oral Pathology and Medicine, 25 - 30 Mayıs 2014

Immunohistochemical Comparison of Cyclin D1 and Shh in Ameloblastoma and Keratocystic Odontogenic Tumor

117th Congress of Oral Pathology and Medicine-Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 Mayıs 2014, cilt.119, ss.197

Peripheral Giant Cell Granuloma around dental implant A clinical report

FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.63, ss.784

Gömülü Meziodens İle İlişkili Glandular Odontojenik Kist Vaka Raporu

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Deproteinize kemik grefti BİO OSS nin kemik iyileştirilmesi üzerine etkisinin deneysel olarak incelenmesi

Türk oral maksillofasiyal cerrahi derneği 15. uluslararası bilimsel kongresi, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

Bukkal mukozada lokalize lenfanjiyomanın radyofrekans ile tadavisi vaka raporu

Türk oral maksillofasiyal cerrahi derneği 13. uluslararası bilimsel kongresi, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005

Adomatiod odontojenik tümör İki vaka raporu

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği ısparta sempozyumu, 25 - 27 Haziran 2004

Poliasit Modifiye Kompozit Rezinlerin Biyouyumluluklarının Histopatolojik Olarak İncelenmesi Bilkent Otel Ankara 2001

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001