Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parametre Tahmininde Farklı Doğrusal Programlama Modellerinin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi (GÜFFD), cilt.1, ss.22-35, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Havalimanları Performanslarının Malmquist Endeksi İle İncelenmesi

3.Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 14 - 15 Kasım 2019

KABA DOĞUM ORANLARI İÇİN MEKÂNSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

3. ULUSLARARASI AKADEMIK ÖGRENCI ÇALISMALARI KONGRESI, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019

Evaluating the Performance of State Universities in Turkey With Two-Stage Data Envelopment Analysis

International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, ss.53-61

Comparison of DEA models for the performance evaluation of the world’xxs top D investing companies the Automobiles Parts Industry

IV. International Congress on Social and Economic Sciences, Budapest, Macaristan, 26 - 30 Kasım 2018, ss.20-25

SPATIAL INTERACTION ANALYSIS RELATED TO INSTITUTIONAL LITERACY RATE PERFORMANCE

International Conference On Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 9 - 11 Kasım 2017

RANKING OF EFFICIENT DECISION MAKING UNITS USING TOPSIS VIA OBJECTIVE WEIGHTS

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 9 - 11 Kasım 2017

Measuring the Efficiency of OECD Countries In Terms Of Environmental Performance

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.280