Education Information

Education Information

 • 1998 - 2005 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Sodyum nitrit, sodyum nitrat, potasyum nitrit ve potasyum nitratın genotoksik etkisinin somatik mutasyon ve rekombinasyon testi ile araştırılması

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  2,4-D (2,4-Diklorofenoksiasetik asit) herbisidinin pullu sazan (Cyrinus carpio l.) üzerindeki akut toksit etkisinin araştırılması ve davranış değişimlerinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi (Yl) (Tezli)