Education Information

Education Information

 • 2012 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Sosyal bilgiler felsefesinin alan eğitimi uzmanlarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Sustainable Development

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) yönelik tutumlarının incelenmesi (Balıkesir örneklemi)

  Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English