Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service Social Studies Teachers’ Viewpoints about Atatürk as Founding and Transformational Leader

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, sa.10, ss.1695-1700, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.26-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Capturing Pre service Social Studies Teachers Perceptions about the Concept of Election through Metaphor Analysis

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.5, ss.174-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Teachers History and Social Studies Perceptions of Ataturk Who Will Teach Revolution History and Atatürkism

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.2, ss.207-216, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İpek Yolu Tarihinin Öğretiminde Abd Merkezli Bazı Yaklaşımlar Teknoloji Proje ve Müze

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.421-430, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnkışaftan İnhitata Bir Türk Sultanı Alaaddin Muhammed Harezmşah 1200 1220

Türkiyat Araştırmaları, sa.23, ss.125-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şanghay Öğretim Programı Reformundan Çıkarılacak Dersler

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, cilt.2, sa.5, ss.147, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İlköğretim Online, cilt.13, sa.3, ss.820-826, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Milli Eğitim Düşüncesinde Ziya Gökalp

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.22, ss.56-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Mitolojisi ve Halk İnançları

Türk Kültür Coğrafyası, Bilgili, A. S., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.236-258, 2020

İbn Miskeveyh

Dünya Eğitimine Yön Verenler II, Prof. Dr. Mustafa Safran, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.589-610, 2019

Giriş: Ü[Dis]topya, Yeniden İnşacı Sosyal Bilgiler Bağlamı ve Denemelerin Yazılış Süreci

Sosyotopya, Hamarat, Ercenk, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.1-11, 2018

Son Söz Yerine

Sosyotopya, Hamarat, Ercenk, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.161-163, 2018

Sosyal Bilgilerin Felsefesi

Sosyal Bilgiler Öğretimi, DÖNMEZ, CENGİZ YAZICI, KUBİLAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.23-45, 2015

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, AKBABA BÜLENT, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.145-206, 2013