Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Pre-service Social Studies Teachers’ Viewpoints about Atatürk as Founding and Transformational Leader

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.10, pp.1695-1700, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.26-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Capturing Pre service Social Studies Teachers Perceptions about the Concept of Election through Metaphor Analysis

Educational Research and Reviews, vol.11, no.5, pp.174-181, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre-Service Teachers History and Social Studies Perceptions of Ataturk Who Will Teach Revolution History and Atatürkism

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.2, pp.207-216, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İpek Yolu Tarihinin Öğretiminde Abd Merkezli Bazı Yaklaşımlar Teknoloji Proje ve Müze

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.1, pp.421-430, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnkışaftan İnhitata Bir Türk Sultanı Alaaddin Muhammed Harezmşah 1200 1220

Türkiyat Araştırmaları, no.23, pp.125-148, 2015 (Other Refereed National Journals)

Şanghay Öğretim Programı Reformundan Çıkarılacak Dersler

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, vol.2, no.5, pp.147, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İlköğretim Online, vol.13, no.3, pp.820-826, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Milli Eğitim Düşüncesinde Ziya Gökalp

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.22, pp.56-60, 2010 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Türk Mitolojisi ve Halk İnançları

in: Türk Kültür Coğrafyası, Bilgili, A. S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.236-258, 2020

İbn Miskeveyh

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler II, Prof. Dr. Mustafa Safran, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.589-610, 2019

Giriş: Ü[Dis]topya, Yeniden İnşacı Sosyal Bilgiler Bağlamı ve Denemelerin Yazılış Süreci

in: Sosyotopya, Hamarat, Ercenk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-11, 2018

Son Söz Yerine

in: Sosyotopya, Hamarat, Ercenk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.161-163, 2018

Sosyal Bilgilerin Felsefesi

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, DÖNMEZ, CENGİZ YAZICI, KUBİLAY, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.23-45, 2015

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, AKBABA BÜLENT, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.145-206, 2013