Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Dersini Daha Estetik Hale Nasıl Getirebiliriz?

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III, Ankara, Turkey, 16 November 2023

2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Tekno-Şüpheci Bakış

Genç Araştırmacılar Kongresi, Ankara, Turkey, 28 June 2021, pp.157-158

Student Opinions on the Processing of Social Studies Course with Flipped Learning Model

8th International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Öğretmenliğe İlk Adım: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Düşünceleri

The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.90

Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Medyanın Mobil Cihazlarda Etkin Kullanımına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.178-179

Ağ Toplumunda Sosyal Bilgiler Eğitimini Bağlantıcılık Aracılığıyla Yeniden Düşünmek

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.357-358

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2017 SOSYAL BİLGİLER TASLAKPROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.268-269

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’na Göre Karakter Eğitimi

INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES, 6 - 08 April 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Anayasa Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

International Congress Of Eurasian Social Sciences, Antalya/Alanya, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.61

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi

International Symposium on Social Studies Education III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

Books & Book Chapters

Is It Just a Technical Issue?: Virtuous Prompt Engineering for Empowering Teachers

in: Transforming Education With Generative AI: Prompt Engineering and Synthetic Content Creation, Ramesh C. Sharma,Aras Bozkurt, Editor, IGI Global yayınevi, Pennsylvania, pp.102-117, 2024 Sustainable Development

Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Eğitimi - II, Yeşilbursa, Cemil Cahit, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.153-178, 2023

Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanı

in: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi - I, Yeşilbursa, Cemil Cahit, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.193-216, 2023

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Eğitim (2000'den Günümüze)

in: Türk Eğitim Tarihi İnsan Yetiştirme Düzeni, Ünsal Halük, Bilasa Pınar, Editor, Nobel, Ankara, pp.355-377, 2022

Bilişimsel Düşünme

in: Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar, Ünal, Emre, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.55-82, 2022

Eğitim ve Politika İlişkisi

in: Çocuklukta Politik Toplumsallaşma, SÖZER Mehmet Akif, ÖNTAŞ Turgay, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.3-20, 2021

Türk Mitolojisi ve Halk İnançları

in: Türk Kültür Coğrafyası, Bilgili, A. S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.236-258, 2020

İbn Miskeveyh

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler II, Prof. Dr. Mustafa Safran, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.589-610, 2019

Son Söz Yerine

in: Sosyotopya, Hamarat, Ercenk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.161-163, 2018

Giriş: Ü[Dis]topya, Yeniden İnşacı Sosyal Bilgiler Bağlamı ve Denemelerin Yazılış Süreci

in: Sosyotopya, Hamarat, Ercenk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-11, 2018

Sosyal Bilgilerin Felsefesi

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, DÖNMEZ, CENGİZ YAZICI, KUBİLAY, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.23-45, 2015

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebi Ürünlerin Kullanımı

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler, AKBABA BÜLENT, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.145-206, 2013

Metrics

Publication

44

H-Index (WoS)

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals