Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mandibular posterior space in class II division 1 and 2 malocclusion in various age groups

JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE, cilt.81, sa.4, ss.249-257, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

New perspective for evaluation of tooth widths in patients with missing or peg-shaped maxillary lateral incisors: Quadrant analysis

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.154, sa.6, ss.820-828, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

READER'S FORUM

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.47, sa.6, ss.341-343, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare case of hypo hyperdontia with thyroid disorder

Cumhuriyet Dental Journal, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Full mouth rehabilitation of Class II deep bite patient A 5 year clinical report

European Journal of Dentistry, cilt.10, sa.3, ss.426-431, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orthopedic Treatment of Skeletal Class III Malocclusions With Maxillary Deficiency

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.28, sa.1, ss.19-25, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Jasper Jumper and activator headgear combination a comparative cephalometric study

Journal of Orthodontic Research, cilt.3, sa.1, ss.17-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir görülen Axenfeld Rieger sendromu olgu bildirimi

Acta Odontologica Turcica, cilt.31, sa.3, ss.143, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf III Malokluzyonların Büyüme Dönemindeki Tedavileri

16. UluslararasıTürk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

Standard Time Analysis for Treatment Procedures of Class IIIMalocclusions

106th FDI World Dental Congress, Buenoss Aires, Arjantin, 5 - 08 Eylül 2018, cilt.68, ss.2-41 Creative Commons License

Crouzon Sendromlu Hastada Uygulanan Lefort 1 Osteotomisi ve Distraksiyon Osteogenezi

TAOMS 25.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2018, ss.134-135

Multidisciplinary Management of an Adult Patient with Bilateral Cleft Lip and Palate A Case Report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 Mayıs 2016

Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion and Orthodontic Treatment In Class III Adults

8th International Orthodontic Congress, London ,England, Londrina, Brezilya, 27 - 30 Eylül 2015

Evalution of the dentofacial effects of skelatally anchored face mask in Class III Subjects

8th International Orthodontic Congress, 2015, London ,England, 27 - 30 Eylül 2015

7 Yaşındaki Dudak Damak Yarığı Hastasında Gorlin Goltz Sendromu Nadir Bir Vaka Raporu

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Uluslararasi Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Sınıf III Maloklüzyonların Erken Dönem Tedavileri

Erken Dönem Ortodontik Tedaviler ve Etkileri, Prof. Dr. Lale Taner, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.55-62, 2020

Sınıf II Bireylerde Mandibular Simfiz Morfolojisi ve Kesici Çapraşıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Sınıf II Malokluzyonların Teşhis ve Tedavisi, Prof. Dr. Nilüfer Darendeliler, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.29-36, 2019