Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Multiple calcifying hyperplastic dental follicles

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.120, no.1, pp.77-79, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Bone lid technique with piezosurgery to preserve inferior alveolar nerve

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.108, no.6, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Chondrosarcoma of the parapharyngeal space - A case report

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.34, no.7, pp.803-805, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Clinical and Histopathological Evaluation of Giant Cell Lesions of the Jaws

Asian journal of oral and maxillofacial surgery, vol.10, pp.23-31, 1998 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Unilateral condylar hypoplasia

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, vol.25, no.2, pp.114, 1996 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

MULTIPLE SUPPLEMENTAL PREMOLARS

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, vol.74, no.3, pp.384, 1992 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

SELENIUM AND BEHCETS-DISEASE

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.28, no.1, pp.21-25, 1991 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Gömülü Mandibular Üçüncü Molar Diş Pozisyonlarının Demografik Olarak İncelenmesi: Retrospektif Çalışma

Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) Klinik Bilimler Dergisi, vol.10, no.3, pp.165-171, 2021 (Other Refereed National Journals)

Calcifiying Odontogenic Cyst: Report of a Case

ADO Klinik Bilimler Degisi, vol.10, no.1, pp.59-64, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Dev Submandibuler Gland Kanal Tașı: Bir Olgu Sunumu

Black Sea Journal of Health Science, vol.2, no.3, pp.74-77, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİZİKSEL ŞİDDETE BAĞLI MANDİBULAR TRAVMA GÖRÜLME SIKLIĞI - 126 HASTA - 7 YILLIK ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.61-65, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Misdiagnosed Tonsillolith Appears asa Radiopaque Lesion Related to an Impacted Third Molar in the Mandible

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.24, no.3, pp.253-256, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dental sedation by anesthesiologist or dentists A view from Turkey

Medical Science and Discovery, vol.2, no.3, pp.211-214, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortognatik cerrahi sonrası postoperatif hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, vol.32, no.3, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Obstrüktif Uyku Apnesinde Tedavi Seçenekleri ve Ağız İçi Uygulamalar

Journal of Clinical Sciences, vol.2, no.4, pp.263-270, 2008 (Other Refereed National Journals)

Osteochondroma Of the Mandibular Condyle Report of A Case

Hacettepe Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.23-28, 2004 (Other Refereed National Journals)

Cherubism Report of a Nonfamilial Case

Journal of Ankara Medical School, vol.22, no.1, pp.53-55, 2000 (Other Refereed National Journals)

Soft tissue changes after advancement genioplasties

Marmara Dental Journal, no.4, pp.16-19, 2000 (Other Refereed National Journals)

Globulomaxıller kist

Clinical Dentistry and Research, vol.11, no.3, pp.153-156, 1987 (Other Refereed National Journals)

Levamızolün yanık yaralarındaki sistemik ve lokal etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.187-193, 1986 (Other Refereed National Journals)

Radyoterapi ve kemoterapi uygulanan kanser hastalarında gözlenen oral komplikasyonlar

Acta Odontologica Turcica, vol.1, pp.250-257, 1984 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kanser kemoterapotikleri ve ağız mukozası üzerine olan etkileri

Acta Odontologica Turcica, vol.1, pp.227-233, 1984 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Tükrük bezi taşları

Acta Odontologica Turcica, vol.1, pp.137-141, 1984 (Other Refereed National Journals)

Dentigeröz kist

Acta Odontologica Turcica, vol.33, no.1, pp.133-136, 1984 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ateşli romatizmanın Rheumatic fever dişhekimliği açısından önemi

Ank.Ünv.Dişhek. Fak. Der, vol.9, no.3, pp.19-23, 1983 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile konservatif tedavisi Elif Betül Yıldırım, Abdulghafoor Alzamo, Ziver Ergün Yücel, Emre Barış

28. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2021, pp.298

POLYOSTOTIC FIBROUS DYSPLASIA INVOLVING MAXILLOFACIAL REGION

26.Uluslararası TAOMS Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Maksilla Posterior Bölgede Gelişen İntraossoz Mukoepidermoid Karsinom

TAOMS 26.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

POLYOSTOTIC FIBROUS DYSPLASIA INVOLVING MAXILLOFACIAL REGION

TAOMS 26.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Maksiller sinüse kaçan kök etrafında gelişen akut osteomiyelitis: Bir vakaraporu

TAOMS 26.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Glanduler odontojenik kist Olgu Sunumu

TAOMS 26.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Crouzon Sendromlu Hastada Uygulanan Lefort 1 Osteotomisi ve Distraksiyon Osteogenezi

TAOMS 25.ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 - 17 May 2018, pp.134-135

AWDA Apereyi ile Alveol Yarık Tedavisi:Vaka Raporu

TAOMS 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi 13-17 Mayıs 2018, Turkey, 13 - 17 May 2018, pp.136-137

Unikistik Ameloblastomada Marjinal Mandibula Rezeksiyonu

TAOMS 25.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018

Aşırı rezorbe maksillanın Le Fort 1 osteotomisi ve onlay kemik grefti ile rekonstrüksiyonu

Türk oral ve maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24.uluslararası bilimsel kongresi, 23 - 27 May 2017 Sustainable Development

Gap Artroplasti ve Temporal Kas Flebi İle Tedavi Edilen Temporomandibuler Eklem Ankilozu: Vaka Raporu

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS 24th International Scientic Congress, BODRUM, Turkey, 23 - 27 May 2017

Büyük bir radiküler kist

TAOMS 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 23 - 27 May 2017

Maksillada birkaç gömülü dişi içeren büyük boyutlu dentigeröz kistin tedavisi

türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 24.uluslararası bilimsel kongresi, 23 - 27 May 2017

Reconstruction of severely atrophic maxilla with Le Fort I osteotomy and onlay bone graft

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS) 24. Uluslarası Bilimsel Kongresi, 23 - 27 May 2017

RECONSTRUCTION TMJ ALLOPLASTIC RECONSTRUCTION OF BILATERAL TYPE IV TMJ ANKLYLOSIS WITH ZIMMER BIOMET STOCK TMJ SYSTEMS

23rd Congress of the European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery, 13 - 18 September 2016

alloplastic reconstructıon of bilateral type ıv tmj ankylosis with biomet stock tmj systems

23 rd congress of the european association for craniomaxillofacial surgery, 13 - 16 September 2016

Determinants of treatment at parasymphysis fracture with unilateral condyle fracture a case report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 May 2016

Unicystic ameloblastoma a case report

22nd Interneational Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 26 - 30 May 2016

Unilateral kondil kırıg ı ile birlikte go ru len parasimfiz kırıg ında tedavinin belirleyicileri bir olgu raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 23th International Scientic Congress, 26 - 30 May 2016

Unikistik Ameloblastoma Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bijlimsel Kongresi, 26 - 30 May 2016

Management of a Central giant cell granuloma of the anterior mandible in an adult patient A case report

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 23.ULUSLARARASI Bilimsel Kongresi, 26 - 30 May 2016

Kist Enükleasyonu Sırasında Fraktür Riskinden Kaçınmak İçin Profilaktik Fiksasyon Bir vaka raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 23th International Scientic Congress, 26 - 30 May 2016

Orbital Rim Kırığına Extraoral Yaklaşım Olgu Sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 May 2016

Maksillada ossifying fibrom Bir olgu bildirimi

23.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 30 May 2016

Prospective evaluation of quality of life in orthognathic surgerypatients

22nd International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.31

Surgical strategies for osseous TMJ hypomobility disorders in adults

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Melbourne, Australia, 27 - 30 October 2015, vol.44, pp.30-31

Osseous TMJ mobility disorders in adults

22.Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2015

Rekürrent unikistik ameloblastoma:Bir olgu sunumu

18.Uluslararası TAOMS Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011

Inverted L osteotomy for releasing bilateral TMJ ankylosis: Report of a technique

The 1st Scientific Congress of Hellenic, Israeli and Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (HIATOMS) in conjunction with The 17th Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2010

Pleomorfic Adenoma in the Different Localizations:Two Case Reports

THE 1ST SCIENTIFIC CONGRESS OF HITAOMS IN CONJUCTION WITH THE 17TH SCIENTIFIC CONGRESS OF TAOMS, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2010

Books & Book Chapters

Ortognatik cerrahi tedavide önce cerrahi yaklaşımı.

in: Ortognatik Cerrahi; Profil Değişimleri,Stabilite ve Relaps , Yücel ZE, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.6-12, 2021

Alt çene gelişim fazlalığına bağlı sınıf III maloklüzyonlarda sagital split osteotomi ile mandibular geri alma sonrası stabilite.

in: İskeletsel Sınıf 3 Maloklüzyonların Teşhis ve Tedavi Yöntemleri, Yüksel AS, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.54-61, 2021