Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2006 Lisans

  Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  Medya Metinlerinin Bilinçli Okunmasında Medya Okuryazarlığı Dersinin Etkisi Üzerine Bir Analiz (Ankara İli Örneği)

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı