Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Medya Okuryazarlığı Dersi ve Televizyon Algısına Etkisi (Ankara Örneği)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.21, ss.42-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

İdeoloji Kavramına Bakış ve Metin Erksan’ın ’Gecelerin Ötesi’ Filminin İdeolojik Açıdan İncelenmesi

Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II, Nural İmik Tanyıldızı, Yelda Durgun Şahin, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-13, 2020

Emeğin Var Olma Mücadelesini Okuyabilmek Açısından Çark’a Diyalektik Bağlamda Bakış

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar (I), Erdem Sarıkaya, Editör, Gece Kitaplığı, ss.387-400, 2020

Yeni Dünya, Yeni Medya: Çocuk İzleyiciler ve Değişen Film İzleme Pratikleri

Sinema, Seyir ve Seyirci, Aydan Özsoy, Editör, Literatürk, ss.369-401, 2020

Yönetmen Ömer Kavur’un Anayurt Oteli Filminin Metinlerinin Hermeneutik Açıdan İncelenmesi

Sanat ve Psikoloji Alanında Akademik Çalışmalar, Zeynep Set, Yıldırım Onur Erdiren, Editör, Artikel Akademi, İstanbul, ss.33-47, 2020

Bir Sinema Emekçisinin Gözünden Açık Hava Sinemalarından Bugüne Türkiye’xxde Sinema

Research in Education and Social Sciences, Hasan Ulukan, Editör, Duvar Kitabevi, ss.413-425, 2020

Türkiye’de Dijital Oyun Sektörü ve Dijital Oyunlarda Türk Algısı

Uluslararası Tanıtımda Medya ve Türkiye, Mehmet Özdemir, Editör, Dora Yayınevi, Bursa, ss.113-146, 2016