Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Medya Okuryazarlığı Dersi ve Televizyon Algısına Etkisi (Ankara Örneği)

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.21, pp.42-58, 2014 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

İdeoloji Kavramına Bakış ve Metin Erksan’ın ’Gecelerin Ötesi’ Filminin İdeolojik Açıdan İncelenmesi

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları II, Nural İmik Tanyıldızı, Yelda Durgun Şahin, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-13, 2020

Emeğin Var Olma Mücadelesini Okuyabilmek Açısından Çark’a Diyalektik Bağlamda Bakış

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar (I), Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı, pp.387-400, 2020

Yeni Dünya, Yeni Medya: Çocuk İzleyiciler ve Değişen Film İzleme Pratikleri

in: Sinema, Seyir ve Seyirci, Aydan Özsoy, Editor, Literatürk, pp.369-401, 2020

Yönetmen Ömer Kavur’un Anayurt Oteli Filminin Metinlerinin Hermeneutik Açıdan İncelenmesi

in: Sanat ve Psikoloji Alanında Akademik Çalışmalar, Zeynep Set, Yıldırım Onur Erdiren, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.33-47, 2020

Bir Sinema Emekçisinin Gözünden Açık Hava Sinemalarından Bugüne Türkiye’xxde Sinema

in: Research in Education and Social Sciences, Hasan Ulukan, Editor, Duvar Kitabevi, pp.413-425, 2020

Türkiye’de Dijital Oyun Sektörü ve Dijital Oyunlarda Türk Algısı

in: Uluslararası Tanıtımda Medya ve Türkiye, Mehmet Özdemir, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.113-146, 2016