Araştırma Alanları

  • Kentleşme ve Çevre Sorunları

  • Çevre Politikaları

  • Kentsel Alan Düzenlemesi

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Bölgesel Planlama

  • Kent Planlaması ve Gelişimi