Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Agonistik Çoğulculuk: Kanal İstanbul Projesi Üzerinden Türk Planlama Anlayışına Eleştirel Bir Değerlendirme

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2020, ss.33

Community-Led Regeneration and Social Sustainability

AESOP Making Space for Hope, Gothenburg, İsveç, 10 - 14 Temmuz 2018, ss.571

Kitap & Kitap Bölümleri

Inversing the Geometry: Open Fabric for a Fortified City

Conflict, Planning and Design, Olgu Çalışkan, Editör, Pelin Offset, Ankara, ss.116-121, 2018