Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Dergisi,

Journal of Molecular Bology and Biotechnology, cilt.2, sa.2, ss.1-2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of the Apoptotic Effect of Bioinsecticide Pyrethrum Extract in Human Hepatocellular Carcinoma HepG2 Cells

2nd International Conference on Food, Agriculture and AnimalSciences (ICOFAAS 2019), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, ss.155-156

Expression analysis of NAC gene under cold stress condition in sunflower (Helianthus annuus L.)

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 22 - 23 Kasım 2018

Dental pulpa mezenkimal kök hücre osteojenik farklılaşmasında sempatik sinir sisteminin rolü var mıdır

7. ULUSALMOLEKÜLERBİYOLOJİVEBİYOTEKNOLOJİKONGRESİ, Türkiye, 2 - 05 Temmuz 2018, cilt.2, ss.1-4

Analyzing the Expression Profile of WRKY Gene under Cold Stress in Sunflower (Helianthus annuus L.).

6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 5 - 08 Eylül 2018