Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 232

h-indeksi (WOS): 7

Davetli Konuşmalar

  • Mart 2018 Hücreden Topluma Yolculuk Sempozyumu I Yaşam ve Ölüm

    Konferans

    Başkent Üniversitesi, Türkiye