Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2002 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zooloji (Dr), Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zooloji (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Sıçanlarda gebelik boyunca büyüme faktörleri ve hücredışı matriks bileşenlerinin plasentadaki dağılımının immünohistokimyasal olarak belirlenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D.

 • 1996 Yüksek Lisans

  Farklı yaştaki sıçanların timus ve bazal laminasında fibronektin lokalizasyonunun immünohistokimyasal çalışması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zooloji (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Program Yeterlilikleri ve Ders Tanımlama Formu Hazırlık Süreci Çalıştayı

  Mesleki Eğitim , Gazi Üniversitesi

 • 2007Alternative Methods to Animal Tests

  Mesleki Eğitim , Hacettepe Üniversitesi

 • 2007Eğiticilerin Eğitimi

  Mesleki Kurs , Gazi Üniversitesi

 • 2006Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Mesleki Eğitim , Gazi Üniversitesi

 • 2005Laboratuvar Hayvanları Kullanım Kursu

  Mesleki Kurs , Hacettepe Üniversitesi

 • 2004Bilgisayar Okuryazarlığı

  Mesleki Eğitim , Hacettepe Üniversitesi

 • 2001Elektron mikroskopi Kursu

  Mesleki Kurs , Kırıkkale Üniversitesi

 • 1997Stereolojik Metodlar ve Uygulamaları Kursu

  Mesleki Kurs , 19 Mayıs Üniversitesi