Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zooloji (Dr), Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zooloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Sıçanlarda gebelik boyunca büyüme faktörleri ve hücredışı matriks bileşenlerinin plasentadaki dağılımının immünohistokimyasal olarak belirlenmesi

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D.

 • 1996 Postgraduate

  Farklı yaştaki sıçanların timus ve bazal laminasında fibronektin lokalizasyonunun immünohistokimyasal çalışması

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zooloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Program Yeterlilikleri ve Ders Tanımlama Formu Hazırlık Süreci Çalıştayı

  Vocational Training , Gazi Üniversitesi

 • 2007Alternative Methods to Animal Tests

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi

 • 2007Eğiticilerin Eğitimi

  Vocational Course , Gazi Üniversitesi

 • 2006Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Vocational Training , Gazi Üniversitesi

 • 2005Laboratuvar Hayvanları Kullanım Kursu

  Vocational Course , Hacettepe Üniversitesi

 • 2004Bilgisayar Okuryazarlığı

  Vocational Training , Hacettepe Üniversitesi

 • 2001Elektron mikroskopi Kursu

  Vocational Course , Kırıkkale Üniversitesi

 • 1997Stereolojik Metodlar ve Uygulamaları Kursu

  Vocational Course , 19 Mayıs Üniversitesi