Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerden İlham Alan Sanatlar

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Science Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, sa.84, ss.106-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanatta Anlam Değer Önem ve Müzik Sanatı

İdil Sanat ve dil Dergisi, cilt.5, sa.25, ss.1551-1558, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALISESLENDİRME YÖNTEMİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.17, sa.56, ss.409-418, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Klasik Müzik Eşliğinde Çağdaş Desen Performansı

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Kozaklı/ Nevşehir, Nevşehir, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2018

Müzik-Dil Benzerliği Ekseninde Müzik Eğitimi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2006