Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Gazi Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Gazi Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Gazi Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Gazi Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2022 Doctorate

  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

  Doctorate

 • November 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Gazi Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2022 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Gazi Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • November 2021 Associate Professor Exam

  Gazi University

  Associate Professor Exam

 • May 2021 Associate Professor Exam

  Gazi University

  Associate Professor Exam

Activities in Scientific Journals

 • 2017 - Continues ASya Araştırmaları Uluslararsı Sosyal Bilimler Dergisi

  Committee Member

 • 2016 - Continues Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Committee Member

 • 2014 - Continues Türk Yurdu

  Publication Committee Member

 • 2009 - Continues Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  First Editor

 • 2016 - 2019 TİSDAM

  Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2014 - 2019 Akademisyenler Birliği Derneği

  Executive Board Member

 • 2010 - 2018 Türk Dünyası Kadınlar Derneği

  Member of Science Committee

Scientific Refereeing

 • November 2022 Okuma yazma eğitimi araştırmaları (Online)

  Other Indexed Journal

 • December 2018 Turkish Language Society

  YAYSİS, Turkey

Tasks In Event Organizations

 • Kasım 2020

  Scientific Congress

  Açık F.

  Ankara, Turkey

 • Kasım 2019 Kuruluşunun 30. Yılında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarının Dünü Bugünü YarınıÇalıştayı

  Workshop Organization

  Açık F., Deniz K.

  Ankara, Turkey

 • Haziran 2019 Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri Uluslararası Sempozyumu

  Scientific Congress

  Açık F.

  Toskent, Uzbekistan

 • Mart 2013 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (3)”.

  Scientific Congress

  Açık F., Uygur E.

  Ankara, Turkey