Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Cumhuriyetlerinde Ana Diline İlişkin Dil Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÇÜTAD, cilt.3, sa.2, ss.281-301, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Ters Yapılandırılmış Sınıf Uygulamasının Etkisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.1075-1091, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlarda Öğreticilerin Gözünden Türkçe Öğretimi

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.48, ss.299-326, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Written Expression Skills with Flipped Learning Instruction: An Embedded Mixed Method Study

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, sa.4, ss.1075-1091, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kutadgu Bilig’de Çocukların Eğitimi ve Dürüstlük Kavramı

Türk Yurdu, cilt.108, sa.386, ss.44-47, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusun Dili Ruhudur Ruhu da Dili

Türk Yurdu, cilt.107, sa.370, ss.37-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Pedagogical Content Knowledge of Turkish Foreign Language Teacher candidates Oriented Instructional Strategies

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.12, ss.2807-2814, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Y arkınay (Yarqinoy) Draması”

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.42, ss.9-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1917 Öncesi ve Sonrasında Özbekistan

Türk Yurdu, sa.362, ss.36-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÖMER Kitaplarındaki Kelime Varlığı

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.1, ss.337-348, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Microteaching on Pre Service Turkish Language Teachers Speaking Anxieties

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.11, ss.89-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Kurumları Gerçek Manada Milli Olmalı

Türk Yurdu, cilt.105, sa.350, ss.25-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikro Öğretim Tekniği Tekniği İle İşlenen Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

Internatttional Journal of Language Academy, cilt.4, sa.13, ss.425-446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikro Öğretim Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi

Ana Dili Eğitimi, cilt.4, sa.1, ss.134-150, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeri Olanın İli Olur İli Olanın Dili Olur

TÜRK YURDU, cilt.65, sa.333, ss.1-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbekistan’xxda Defin ve Taziye Merasimleri

Milli Folklor, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Bağlamında Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Günümüze Dil Politikaları

Yeni Türkiye, sa.54, ss.744-758, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA MEVCUT ALAN DERSLERİNİN KÜLTÜREL BOYUTU

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, sa.27, ss.15-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevai şahsında Sovyet bakış açısının Yaş Türkistan Dergisi’nde eleştirisi

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sa.39, ss.909-918, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaş Türkistan Dergisinde Dil Meseleleri

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.22, ss.23-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbekistan’xxda 1990-2000 Yılları Arasında Özbek Türkçesinin Durumu

Avrasya Etüdleri, sa.23, ss.127-148, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbekistan’xxda Ceditçi Yazarlar

Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi, sa.7, ss.30-33, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çolpan ve Nairiy’xxin Şiirlerinde Enver Paşa

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, cilt.1, ss.817-830

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Becerileri: Dilekçe Örnekleminde

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.200

Ukrayna’da Türkçe Eğitimi

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.201

Kutadgu Bilig’xxe Alıntı Sözcükler Bağlamında Bakış

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.1, ss.252-266

Mavi Kırlangıç Dergisinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Eğitimine Katkısı

5. Uluslararsı Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.56

“Türkiye Türkçesi Ve Özbek Türkçesinde Aile ve Akrabalık Konulu Atasözleri Üzerine Bir İnceleme”

Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri Uluslararası Sempozyumu, Taşkent, Özbekistan, 18 Haziran 2019, ss.38-39

Kökserek, Kök Böri ve Dişi Kurdun Rüyaları

VI. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, Baku, Azerbaycan, 13 - 15 Temmuz 2019, cilt.2, ss.141-146

Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazak Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Sorunlar

VI. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, Baku, Azerbaycan, 13 - 15 Temmuz 2019, cilt.3, ss.227-233

Türkçe Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslarası Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.112

Türkçe Öğretimi Üzerine Hazırlanmış ”Turetskiy Yazık” Ders Kitabında Yer Alan Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi

6. Uluslarası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.175-182

Özbekistan Cumhuriyetinin Milli Marşı ve Ekim İhtilali Sonrası Özbekistan’xxda Şiir

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.619-631

Özbek Dilinin Tarihi Dönemlerinin Tasnifi

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125.Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslarası Türkoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 07 Haziran 2018, cilt.1, ss.1-13

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİMSEL STRATEJİLERE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018, cilt.1

Türkçe Öğretmen AdaylarınınÇocuk Edebiyatı Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Bilim Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2017, cilt.1, ss.643-659

”Ona Tili va Adabiyoti” ile ”O’zbek Adabiyoti” Adlı Ders Kitaplarından Hareketle Edebiyat Eğitiminin Kimlik İnşasında Rolü

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.232-244

Sabık Özbekistan SSC’xxi İçin Yazılmış Milli Marş ve Ekim İhtilali Sonrası Özbekistan’xxda Şiir

”100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” konulu 6. Uluslararsı Türkiyat Araştırmaları, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.22-23

Mowimy Po Turecku: Türkçe Öğreniyoruz

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.1-2

-vchi (-vchi) Fiilden İsim Yapma Ekinin Özbek Türkçesinde Görünümleri Üzerine

IV. uluslarası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.1, ss.281-288

Deyimler Üzerinden Kültür Aktarımı ve Kimlik İnşası: Cahit Zarifoğlu’xxnun Çocuk Kitapları

ı. International Scientific Conference ”Traditional Culture of the Turkic Peoples in The Changing Word”, Kazan, Rusya, 12 - 15 Nisan 2017, ss.28-31

Mehmet Akif Ersoy’xxun Fikir Dünyası

Konferans, Yozgat, Türkiye, 13 Mart 2017

The Effect of Microteaching on Pre service Turkish Language Teachers Speaking Anxieties

International Conferance on Arts, Educationand Social Science, Barselona, 9 - 10 Aralık 2016, ss.8-10

Dil Kimlik İlişkisi ve Özbek Şairleri

Kurultay, Budapest, Macaristan, 26 - 27 Eylül 2016, cilt.1, ss.387-395

Mikro Öğretim tekniği ile İşlenen Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Türkçe Öğretmen Adaylarının Görüşleri

EJER- III International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.2138-2139

Türk Dünyasında Nevruz

Edebiyatımızda Nevruz, Eskişehir, Türkiye, 21 Mart 2016

Abdulhakim Süleymanoğlu Çolpan ın Tiyatro Eserleri Üzerine

Doğumunun 150. Yılında Alihan Bökeyhan ve Türk Dünyası Aydınları Uluslararası Konferans, Ankara, Türkiye, 04 Mart 2016

Word Frequency and Vocabulary Study of Reading Books UsedTeaching Turkish as a Foreign Language

ICT for Language Learning Conference 8th Edition, Florence, İtalya, 12 - 13 Kasım 2015, cilt.2, ss.472478

Prizren Kosova dan Türk Dünyasına Bakış Bay

7. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp-Manastır, Makedonya, 17 - 22 Kasım 2011, cilt.3, ss.2001-2029

TÖMER ÖĞRENCİLERİ BAĞLAMINDA DİL FARKINDALIĞI İKİ DİLLİLİK ÇOK DİLLİLİK ANA DİLİ RESMİ DİL

ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS TÜRKÎ HALKLARIN DİL VE EDEBİYATLARI, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, cilt.1, ss.41-67

SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARI

8. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.86

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kelime Bilgisi

Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı I, Ankara, Türkiye, 16 Haziran 2015

DİLİ CANLANDIRMANIN YOLLARI YURTTATARCASI ÖRNEKLEMİNDE

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Almati, Kazakistan, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.358-362

Dil Politikaları ve Arnavutluk’xxta Türkçe: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde

UDEK ”Balkanlarda Türkçe”, Tirane, Arnavutluk, 14 - 16 Kasım 2013, cilt.2, ss.138-147

Dil Politikaları ve Arnavutlukta Türkçe

Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmalrı Konferansı- Balkanlarda Türkçe, Tirane, Arnavutluk, 14 - 16 Ekim 2013, cilt.2, ss.138-147

XX ASRINB BAŞLARINDA TÜRK DÜNYASINDA YAŞANAN ALFABE DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEBEPLERİ GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2008

TÜRKİYE DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİLİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

I. ULUSLARARASI TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 28 Mart 2008, ss.37-48

Kitap & Kitap Bölümleri

Dil Politikaları

Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Emine Kolaç- Sibel Dal, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.665-680, 2019

Dil Eğitiminde Temel Kavramlar

Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, Kenan Bulut, Editör, Pegem, Ankara, ss.1-58, 2019

İsajon Sulton’ın “Onaizorım” Hikayesinde Yer Alan Halk Kültürü Unsurları

Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İhsan Kalenderoğlu, Editör, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.169-182, 2019

Karşılaştırmalı Çözümleme Yaklaşımı ile Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi

Yabancı dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Abdullah Şahin, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.297-320, 2018

Özbekistan Cumhuriyetinin Milli Marşı ve Ekim İhtilali Sonrası Özbekistan’da Şiir

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Yunus Koç, Mikail cengiz, Editör, Bizim Büro, Ankara, ss.619-630, 2018

Özbek Edebiyatı

Alp Yayınevi, Ankara, 2007

Bilirkişi Raporları