Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Aralık 2014 Sanayi Odaklı Tezler Yarışıyor

    Gazi Üniversitesi Tto/Gazi Teknopark/Halkbansı/Sanayi Bakanlığı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1