Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Linear switched reluctance motor control with PIC18F452 microcontroller

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, sa.4, ss.1107-1119, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Geometric Dimensions of aDouble Sided Linear Switched ReluctanceMotor

World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, cilt.4, sa.10, ss.1470-1476, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Simulation of Velocity Control of Linear Switched Reluctance Motor

International Conference on Computer Engineering and Technology, 3rd (ICCET 2011, Kuala-Lumpur, Malezya, 17 - 19 Haziran 2011, ss.367-368

Determination of geometric dimensions of a double sided linear switched reluctance motor

International Conference on Electrical Machines and Power Electronics, 6 - 08 Eylül 2010, ss.282-283

LİNEER MOTORLU BİR ASANSÖR KAPI TAHRİK SİSTEMİ

ASANSÖR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2010, cilt.1, ss.233-239