Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Psychological Status of Hospital Workers

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.30, no.3, pp.63-71, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

BLUE protocol ultrasonography in Emergency Department patients presenting with acute dyspnea

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.37, no.11, pp.2020-2027, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Painless aortic dissection presenting with acute ischaemic stroke and multiple organ failure

EMA - Emergency Medicine Australasia, vol.23, no.2, pp.215-216, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Gastric volvulus due to diaphragmatic eventration and paraesophageal hernia

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.40, no.5, pp.825-828, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The real victims of the Islamic Feast of Sacrifice: injuries related to the sacrifice

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.16, no.4, pp.319-322, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mad Honey Sex: Therapeutic Misadventures From an Ancient Biological Weapon

Annals of Emergency Medicine, vol.54, no.6, pp.824-829, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Femoral neck fracture following an epileptic seizure

Turkish Journal of Medical Sciences, vol.39, no.4, pp.647-649, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The prevalence of seatbelt usage among university lecturers

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.15, no.2, pp.176-179, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acute intoxication by endosulfan: Any role of N-acetylcysteine therapy?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.38, no.4, pp.365-367, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Contact with wet cement: Report of a case

Contact Dermatitis, vol.58, no.3, pp.173-174, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effects of metronome use on cardiopulmonary resuscitation quality

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.21, no.2, pp.51-55, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Focal Myocarditis Mimicking SubendocardialIschaemia: A Case Report

Journal of Emergency Medicine Case Reports, vol.11, no.4, pp.122-124, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Trends in medical students' career choice of emergency medicine: A 14-year study

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.20, no.2, pp.75-80, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Geriatrik Sendromlar Geriatric Syndromes

Türkiye Klinikleri Acil Tıp, pp.13-21, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Acil Serviste Pediatrik Travmalı Hastaya YaklaşımApproach to Patient with Pediatric Trauma in Emergency Department

Türkiye Klinikleri Acil Tıp-Özel Konular, vol.3, no.1, pp.8-16, 2017 (National Non-Refereed Journal)

The Need for First Aid Awareness among Candidate Teachers

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.11, no.4, pp.166-170, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ülkemizde Trafik Kazalarında Ölenlerin Gerçek Sayısı Nedir?

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.3, no.2, pp.70-76, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Focal Mass Like Opacity on Chest Radiography Round Pneumonia

Journal Of Emergency Medicine, vol.39, no.1, pp.89-90, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ischemic stroke in trauma patients investigating the source of embolus

American Journal Of Emergency Medicine, vol.28, no.1, pp.1143-1144, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Baklofen asiri dozu

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.10, no.2, pp.86-89, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İskemik Serebrovasküler Hastalıkta Homosisteinin Rolü

Akademik Acil Tıp Dergisi, vol.9, no.3, pp.134-142, 2010 (Other Refereed National Journals)

Pulmonary embolism presenting as syncope

J Med Case Reports, vol.3, pp.7440, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pulmonary embolism presenting as syncope a case report

Journal of Medical Case Reports, vol.3, no.1, pp.7440, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Heterotopic pregnancy presenting with acute left chest pain

American Journal Of Emergency Medicine, vol.26, no.7, pp.8351-8352, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Subcutaneous emphysema of the face, neck and upper mediastinum following a minor maxillofacial trauma

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Surgery, vol.13, no.3, pp.251-253, 2007 (Other Refereed National Journals)

Is administration of antivenin necessary for all cases of scorpion envenomation? A case report

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.6, no.2, pp.76, 2006 (Other Refereed National Journals)

Management of brain edema in acute head injury

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Surgery, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

S-051 ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN SAĞLIK OKURYAZARLIK DURUMU VE COVID-19 HASTALIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

7th Eurasian Congress of Emergency Medicine and 17th Emergency Medicine Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.282-283 Sustainable Development

S-090 ANKARA’DA ÇALIŞAN ACİL TIP UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN SOSYODEMOGRAFİK VERİLERLE İNCELENMESİ

7th Eurasian Congress of Emergency Medicine and 17th Emergency Medicine Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.343-344

S-065 KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON ESNASINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMININ KOMPRESYON KALİTESİNE VE UYGULAYICININ YAŞAMSAL BULGULARINA ETKİSİ

7th Eurasian Congress of Emergency Medicine and 17th Emergency Medicine Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.307-308

Hastane Çalışanları Arasında Kesici Delici Alet Yaralanmaları

6 th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

Barthel Index and Injury Severity Score ISS of Trauma Patients 65 Years Of Age Due To Falls

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya-Turkey, 19-22 September 2012, 19 - 22 September 2012

Under graduate Emergency Medicine Training in a Medical School

The 2nd Euroasian Congress on Emergency Medicine, Antalya-Turkey, 28 - 31 October 2010

Books & Book Chapters

ANAFLAKSİ

in: PARAMEDİKLER İÇİN DAHİLİ VE CERRAHİ ACİLLER, A SALİH ÖZEN, ASLI TOK ÖZEN, MEHMET ERGİN, CAĞDAŞ YILDIRIM, Editor, HEDEF, Ankara, pp.153-170, 2020

Çevresel Aciller

in: Sheehy’nin Acil Hemşireliği İlkeleri ve Uygulaması, Latif Duran, Zeliha Koç, Ahmet Baydın, Türker Yardan, Celal Katı, Hızır Ufuk Akdemir, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.535-553, 2019