Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2021 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik (Dr), Türkiye

 • 2014 - 2016 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2010 - 2013 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2021 Doktora

  Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Deneyimlerinin Belirlenmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2016 Yüksek Lisans

  Hemodiyaliz uygulanan hastaların umutsuzluk ve yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik (Yl) (Tezli)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2021Online SPSS ve AMOS Uygulamalı Ölçek Geliştirme Ve Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Kursu

  Veri Analizi , Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

 • 2021Randomize Kontrollü Deneyler Kursu

  Mesleki Eğitim , Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2021Sağlık Alanında Ölçme-Değerlendirme Temel İlke ve Uygulamaları Semineri

  Ölçme ve Değerlendirme , Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

 • 2021MARSEV Sağlık Profesyoneli Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Ölçme ve Değerlendirme , Marmara Sağlık Eğitim ve Araştırma Vakfı

 • 2020“Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri” Sertifika Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , SABAK, YÖKAK, SABDEK

 • 2020Başlangıç Düzeyi NVIVO Eğitimi

  Veri Analizi , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

 • 2019Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Toplum Ruh Sağlığı Koruma Araştırma ve Eğitim Derneği (TORUSAD) ve Psikoloji Akademisi

 • 2018Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi Kursu

  Mesleki Kurs , Psikiyatri Hemşireliği Derneği ve Akdeniz Üniversitesi

 • 2018Motivasyonel Görüşme Tekniği İkinci Aşama Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Prof. Dr. Kültegin ÖGEL Motivasyonel Görüşme Eğiticisi

 • 2017Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

  Mesleki Eğitim , Bilgelik Enstitüsü

 • 2017Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

 • 2017Motivasyonel Görüşme Tekniği Birinci Aşama Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Prof. Dr. Kültegin ÖGEL Motivasyonel Görüşme Eğiticisi

 • 2016Psikiyatri Hemşireliği Psikoeğitim Uygulayıcı Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Psikiyatri Hemşireliği Derneği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi

 • 2015Proje Döngüsü Yönetimi

  Proje Yönetimi , Gazi Üniversitesi

 • 2015Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Psikoterapi Uygulamaları

  Mesleki Kurs , Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği ve Selçuk Üniversitesi

 • 2015Ölüm Riski Yüksek Hastalarla Çalışanların Yaşadıkları Güçlükler : Ölümle Yüzleşmek

  Mesleki Kurs , Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği ve Selçuk Üniversitesi