Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.19, sa.75, ss.1546-1561, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Experienced problems, auditory hallucinations and perceived social support in patients with schizophrenia

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.1, ss.7-17, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hopelessness and Quality of Life Levels in Hemodialysis Patients

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.3, ss.169-174, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Psychiatric Nurse in Psychotherapy Applications: A Literature Review

Literatür Sempozyum, sa.13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Psikiyatri Hemşireliği Eğitimde Klinik Bilgi ve Becerileri Desteklemede Kullanılan Öğretim Yöntemleri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Durumsal Krizlerde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bireysel Danışmanlık: Olgu Sunumu.

V. Uluslararası ve IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi

Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

DÜNYADA PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TERAPİLER

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Nisan 2015

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN SERVİS ORTAMINA İLİŞKİN ALGILAMALARI

İnteraktif Psikiyatri Akademisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Halüsinasyonu Olan Hasta ile İletişim

Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.329-340, 2019

Anksiyeteli Birey/Hasta ile İletişim

Hemşirelikte İletişim, Besti Üstün,Satı Demir, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.303-313, 2019

Etkili Olmayan İletişim Yöntemleri

Yaşamın Sırrı İletişim, Nermin Gürhan,Ayşe Okanlı, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.79-100, 2017