Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mesleki Eğitimde Açmazlar

Öğretmen Dünyası, sa.458, ss.31-35, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Üzerine Eleştirel Bir Bakış

Amme İdaresi Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.1-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve Demokrasi

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Yetki Devri

NWSA (e-Jornal of New World Sciences Academic), ss.744-759, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Işığında Kamu Denetim Sisteminde Yeniden Yapılanma

Amme İdaresi Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.97-122, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Kalite Sistem Modeli

Amme İdaresi Dergisi, cilt.36, sa.4, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde Teknoloji Eğitimi

Milli Eğitim Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Sisteminde Değişime Yapısal Uyum Sorunları

Eğitim Yönetimi Derğisi, sa.14, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji Eğitimi Boyutuyla Onaltıncı Milli Eğitim Şurası

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.6, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorunlu Eğitimin Yasal Temelleri

Çağdaş Eğitim, sa.233, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Ortaöğretimde Uzaktan Eğitim İçin Model Arayışı

Uzaktan Eğitim Dergisi, sa.1, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Sekiz Yıllık ilköğretimde Yaygınlaştırma Sorunu

Milli Eğitim Vakfı Dergisi, sa.23, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Planlı Dönemde Ortaöğretim Politikalarının Gelişimi

Milli Eğitim Dergisi, sa.130, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetimde Karar Verme

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.4, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Sisteminde Uzaktan Eğitim

Eğitim ve Bilim, cilt.19, sa.95, 1995 (Hakemsiz Dergi)

İlköğretimde Okul Çevre İlişkileri

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.3, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distance Education in the Turkish Education System

Educational Technology Research and Development Journal, cilt.42, sa.4, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Eğitim Sisteminde Finansman

Çağdaş Eğitim, sa.169, 1991 (Hakemsiz Dergi)

Okul Aile İşbirliğinde Sorunlar ve Öneriler

Milli Eğitim Vakfı Dergisi, sa.19, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Milli Eğitim Bakanlığında Araştırma Hizmetlerinin Örgütlenmesi

ABC Aylık Eğitim Kültür ve Sanat Dergisi, sa.54, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Özel Öğretimde Nitelik Sorunu ve Ücret Çıkmazı

Çağdaş Eğitim, sa.146, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Türk Vakıf Yönetimi

İdarecinin Sesi Dergisi, cilt.3, sa.5, 1989 (Hakemsiz Dergi)

Okuma Eğitimi

Çağdaş Eğitim, sa.103, 1986 (Hakemsiz Dergi)

Meslek Seçimi

Çağdaş Eğitim, sa.70, 1982 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Kamu Etiği

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Eyyup G. İsbir, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.150-181, 2016

Kamu Kesiminde Hizmet içi Eğitim ve Yönetici Yetiştirme

Türkiye de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Filiz Kartal, Editör, TODAİE, Ankara, ss.325-364, 2016

Okulda Başarı

Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012

Uzaktan Eğitimde Eğitim Ortamları Açıköğretim Lisesi Örneği

Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, 1994

Türkiye nin Eğitim Politikası

İstanbul: İstanbul Ticaret Odası İstanbul Yayın No: 1990-5, İstanbul, 1990

Mevzuat Hazırlama Tekniği

İM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık A.Ş, Ankara, 1986

Öğretmen Mevzuatı

Okan Yayınları, Ankara, 1983