Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda El Fonksiyonu Etkilenir mi?

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Ankilozan Spondilit’ Li Erkek Hastalarda El Fonksiyonları Etkilenir Mi?

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

A Validity and Reliability Study of The Turkish Bristol RheumatoidArthritis Fatigue Multidimensional Questionnaire

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

Genç Romatolojik Hastalarda Yorgunluğun Yaşam Kalitesine Etkisi

II. ULUSLARARASI GENÇLiK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 25 - 29 Ekim 2017

Sağlıklı Genç Yetişkin Türk Bireylerin Fiziksel Aktivite Seviyeleri

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 25 - 29 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Yürüyüş Bozuklukları

Yürüyüş, Fatih Erbahçeci, Kezban Bayramlar, Editör, Hipokrat Kitapevi, ss.689-692, 2018