Education Information

Education Information

 • 2007 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Kimya öğretmen adaylarında özdüzenlemeli öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik temel öğrenme stratejileri öğretimi

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Yapılandırmacı yaklaşıma uygun 5e öğrenme döngüsüne göre hazırlanan ders materyalinin lise 3. sınıf öğrencilerinin yükseltgenme ? İndirgenme tepkimeleri ve elektrokimya konularını anlamalarına etkisi

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English