Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Comparison of Two Group Classification Approaches to Fat-tailed and Skewed Data

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.45, no.1, pp.17-32, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Study on Time Series Clustering

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.28, no.2, pp.331-347, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kırmızı Işık İhlali Nedeni ile Meydana Gelen Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi

Ankara Trafik Vakfı Trafik Dergisi,, no.42, pp.8-17, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli için Karşılaştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.26, no.2, pp.135-144, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cox Oransal Regresyon Modeli ve Trafik Verilerine Uygulanması

İstatistik Araştırma Dergisi,, vol.8, no.1, pp.43-58, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hastanemizdeki Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Yeni Olguların Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları

Türkiye Klinikleri Arch Lung, vol.11, no.1, pp.13-19, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tek Değişkenli Kararlı Dağılımlar Parametrelemeleri ve Menkul Kıymet Fiyatları Davranışı Üzerine Bir Uygulama

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.10, no.2, pp.355-366, 2009 (Other Refereed National Journals)

Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve İMKB Verilerine Uygulanması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.335-350, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğrusal Programlama ile Portföy Optimizasyonu ve İMKB Verilerine Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.15-28, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Comparison of Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis in Ranking of Decision Making Units

G.U. Journal of Science, vol.19, no.2, pp.127-133, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis in Ranking of Decision Making Units

Gazi University Journal of Science, vol.19, no.2, pp.127-133, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Eseri Hırsızlığı Sorununa İstatistiksel Yaklaşım

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Riske Maruz Değerin Karışık Kararlı Paretian Dağılımlarla Modellenmesi Üzerine Bir Çalışma

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.347

Çok Değişkenli İki Grup Sınıflama Problemi Üzerine Bir Simülasyon Çalışması

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.308

Zaman Serilerini Sınıflama Performansları Bakımından Benzerlik Ölçülerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.306-307

Value at Risk Approaches for USD TRY Exchange Rate

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.222-223

Classification of Financial Data with Statistical and Linear Programming Approaches

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.224-225

Kırmızı Işık İhlali Nedeni ile Meydana Gelen Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi

T.C.Emniyet Müdürlüğü Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2011, pp.96-115

Zaman Serilerinde Sınıflandırma

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2011, pp.108-109

Basit Doğrusal Regresyon Modeli için Bazı Sağlam Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2011, pp.44-45

Balgamdan Tüberküloz Basili İzolasyonuna Cetylpridinium Chloride ve 0 03 NAOH in Etkisi

ERS, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongre, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.148

Türkiye de ve ABD de Sağlık Alanında İstatistik Uygulamaları ve İlgili Mevzuat

5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 May 2006, pp.2

Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu Tedavi Sonuçları

ERS, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongre, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2005, pp.109

Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozu Tedavi Sonuçları

ERS, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongre, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2005, pp.192

Özel Vakıfların Aktüeryal Değerlendirilmesi

3. İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2003

Books & Book Chapters

Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon

in: Mühendisler ve Fen Bilimciler için Olasılık ve İstatistik, M.Akif Bakır, Editor, Palme Yayıncılık, pp.389-442, 2016

15. Bölüm: 2^k Faktöriyel Deneyler ve Kesirler (sayfa 597-654)

in: Olasılık ve İstatistik, BAKIR, Mehmet Akif , Editor, PALME Yayıncılık, Ankara, pp.597-654, 2016

Matematiksel Beklenti

in: Mühendisler ve Fen Bilimciler için Olasılık ve İstatistik, M.Akif Bakır, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.111-142, 2016

Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü

in: Olasılığa Giriş, Şanslı Şenol, Güzin Yüksel, Editor, Nobel Yayınevi, pp.232-277, 2014

Yakınsamanın iki türü, Zayıf Büyük Sayılar Kanunu, Merkezi Limit Teoremi ve Ek Sonuçlar

in: Olasılığa Giriş, Prof. Dr. ŞANSLI ŞENOL, Doç. Dr. GÜZİN YÜKSEL, Editor, Nobel Kitabevi, pp.278-308, 2014

Binom ve Normal Dağılımlar

in: Olasılık, Prof. Dr. TAHİR KHANİYEV, Editor, Nobel yayınevi, pp.177-223, 2013

Markov Süreçleri

in: Olasılık, Tahir Khaniyev, Editor, Nobel Yanyınevi, pp.224-244, 2013