Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Comparison of Two Group Classification Approaches to Fat-tailed and Skewed Data

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.45, sa.1, ss.17-32, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on Time Series Clustering

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.28, sa.2, ss.331-347, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kırmızı Işık İhlali Nedeni ile Meydana Gelen Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi

Ankara Trafik Vakfı Trafik Dergisi,, sa.42, ss.8-17, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli için Karşılaştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, cilt.26, sa.2, ss.135-144, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cox Oransal Regresyon Modeli ve Trafik Verilerine Uygulanması

İstatistik Araştırma Dergisi,, cilt.8, sa.1, ss.43-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Değişkenli Kararlı Dağılımlar Parametrelemeleri ve Menkul Kıymet Fiyatları Davranışı Üzerine Bir Uygulama

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.355-366, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve İMKB Verilerine Uygulanması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.335-350, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğrusal Programlama ile Portföy Optimizasyonu ve İMKB Verilerine Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.15-28, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis in Ranking of Decision Making Units

G.U. Journal of Science, cilt.19, sa.2, ss.127-133, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis in Ranking of Decision Making Units

Gazi University Journal of Science, cilt.19, sa.2, ss.127-133, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik Eseri Hırsızlığı Sorununa İstatistiksel Yaklaşım

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Riske Maruz Değerin Karışık Kararlı Paretian Dağılımlarla Modellenmesi Üzerine Bir Çalışma

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.347

Çok Değişkenli İki Grup Sınıflama Problemi Üzerine Bir Simülasyon Çalışması

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.308

Zaman Serilerini Sınıflama Performansları Bakımından Benzerlik Ölçülerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.306-307

Value at Risk Approaches for USD TRY Exchange Rate

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.222-223

Classification of Financial Data with Statistical and Linear Programming Approaches

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.224-225

Kırmızı Işık İhlali Nedeni ile Meydana Gelen Trafik Kazalarının Değerlendirilmesi

T.C.Emniyet Müdürlüğü Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2011, ss.96-115

Zaman Serilerinde Sınıflandırma

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.108-109

Basit Doğrusal Regresyon Modeli için Bazı Sağlam Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.44-45

Balgamdan Tüberküloz Basili İzolasyonuna Cetylpridinium Chloride ve 0 03 NAOH in Etkisi

ERS, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongre, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.148

Türkiye de ve ABD de Sağlık Alanında İstatistik Uygulamaları ve İlgili Mevzuat

5. İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2006, ss.2

Latin Kare Deneme Düzeninde Varyans Bileşenlerinin Tahmin Edicilerinin Elde Edilmesi Üzerine Bir Çalışma

15. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, ss.414-425

Çok İlaca Dirençli Akciğer Tüberkülozu Tedavi Sonuçları

ERS, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongre, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2005, ss.109

Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozu Tedavi Sonuçları

ERS, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongre, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2005, ss.192

Özel Vakıfların Aktüeryal Değerlendirilmesi

3. İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon

Mühendisler ve Fen Bilimciler için Olasılık ve İstatistik, M.Akif Bakır, Editör, Palme Yayıncılık, ss.389-442, 2016

15. Bölüm: 2^k Faktöriyel Deneyler ve Kesirler (sayfa 597-654)

Olasılık ve İstatistik, BAKIR, Mehmet Akif , Editör, PALME Yayıncılık, Ankara, ss.597-654, 2016

Çoklu Doğrusal Regresyon ve Bazı doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri

Mühendisler ve Fen Bilimciler için Olasılık ve İstatistik, M.Akif Bakır, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.443-506, 2016

Rastgele Değişkenlerin Dönüşümü

Olasılığa Giriş, Şanslı Şenol, Güzin Yüksel, Editör, Nobel Yayınevi, ss.232-277, 2014

Yakınsamanın iki türü, Zayıf Büyük Sayılar Kanunu, Merkezi Limit Teoremi ve Ek Sonuçlar

Olasılığa Giriş, Prof. Dr. ŞANSLI ŞENOL, Doç. Dr. GÜZİN YÜKSEL, Editör, Nobel Kitabevi, ss.278-308, 2014

Binom ve Normal Dağılımlar

Olasılık, Prof. Dr. TAHİR KHANİYEV, Editör, Nobel yayınevi, ss.177-223, 2013

Markov Süreçleri

Olasılık, Tahir Khaniyev, Editör, Nobel Yanyınevi, ss.224-244, 2013