Education Information

Education Information

 • 2017 - 2024 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (Dr), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Turkey

 • 2011 - 2012 Undergraduate

  Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Çağdaş mimarlığı okumak: Klasik batı müziği üzerinden bir okuma denemesi

  Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü