Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on Developing Future Scenarios in Architectural Design

Periodica Polytechnica Architecture, cilt.52, ss.1-10, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MİMARLIK-MÜZİK ETKİLEŞİMİNE ‘ÖTE’ YAKLAŞIM: MARCOS NOVAK’IN AKIŞKAN MİMARLIĞI VE MÜZİK İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ, sa.21, ss.156-179, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

METHODOLOGICAL APPROACHES IN ARCHITECTURE-MUSIC INTERACTION

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE, cilt.0, sa.10, ss.16-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Tasarım Süreçlerinde Duygulanımsal Benzerlikler: Mimarlık-Müzik Özelinde Ampirik Bir Araştırma

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Z.Özlem Parlak Biçer, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.53-77, 2018