Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Kentsel Dönüşüm" Pratiklerinin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Boyutlarına Dair Eleştirel Bir Değerlendirme

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018

Art and Architecture Interaction: Critical Practices within an Interdisciplinary Context

8th Annual International Conference on Architecture, Atina, Yunanistan, 9 - 12 Temmuz 2018

Kentsel Mekana Bir Müdahale Olarak Taktiksel Şehircilik Hareketi

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017

Urban and Spatial Opposition by the Subject

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, cilt.245 identifier identifier